Hulphond Nederland

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag door inzet van een hulphond. En dat doen ze al meer dan 30 jaar lang. Onder de bezielende leiding van Eric Bouwer, Rudolph Strickwold en een team van ruim 60 medewerkers wordt nieuw perspectief geboden voor vele mensen die anders in een isolement dreigen te komen.

Om dit goede werk te kunnen doen is financiële steun nodig. Van zorgverzekeraars, maar ook van sponsoren en donateurs.

OOvB is al jarenlang de vaste adviseur en accountant. Om transparantie te kunnen bieden over besteding van geld en giften, maar ook om te garanderen dat de financiële administratie op de meest professionele wijze wordt uitgevoerd. Zodat de continuïteit van Hulphond Nederland gewaarborgd is.