Accountancy

Alles is mogelijk: de klant kiest wat hij/zij wil 
Wij doen wat de klant wil !! Als de klant wil dat wij hen volledig ontlasten, dan doen wij dat. Dan verzorgen wij het hele proces van inboeken en verwerken van de financiële administratie tot en met het samenstellen van de jaarrekening. En als een andere klant zoveel mogelijk zelf wil doen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk: met internetboekhouden via OOvB of met een eigen pakket kan iedere klant het inboeken, verwerken en BTW aangifte opstellen leren en zelf doen. Wij toetsen en begeleiden dan nog en stellen de jaarrekening samen.

Accountantsverklaringen en Bijzondere onderzoeken 
Naast het samenstellen van jaarrekeningen van ondernemingen,  controle-, samenstellings- en beoordelingsopdrachten, verrichten wij ook bijzondere onderzoeken. Dat kunnen ook onderzoeken zijn waarbij door andere organisaties om een verklaring van de accountant wordt gevraagd.

Kort en krachtige rapportages
Kenmerkend voor de werkwijze van OOvB is dat wat eenvoudiger kan, dat we dat ook rapporteren in juist zo min mogelijke bladzijden in plaats van dikke rapporten. Tevens controleren wij administraties en vertalen financiële bedrijfsgegevens in begrijpelijke uitgangspunten voor een gericht en verantwoord beleid.