Bedrijfseconomisch advies

Onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze klanten is groot. Vooral wanneer het om het financieel welzijn gaat. Groei en winstgevendheid zijn echter geen vanzelfsprekende begrippen. Dankzij onze langjarige ervaring en de specifieke kennis van onze adviseurs, kunnen wij niettemin van dienst zijn om onze klanten bij te staan in hun keuzes en beslissingen. 

Hoe groot is je ambitie?
Wat is je doel? En hoe denk je dit doel te bereiken? Het zijn eenvoudige vragen waarop een strategie gebaseerd hoort te zijn. Maar hoe moeilijk kan het antwoord in de praktijk zijn? 

Welke investeringen moeten gedaan worden? In welke volgorde? Moet de organisatie aangepast worden? Dienen overnames overwogen te worden? De adviseurs van OOvB adviseren graag bij de strategie-ontwikkeling, bij herstructurering of uitbreiding van uw organisatie, bij de keuze van ondernemingsvormen, bij de keuze én de onderhandelingen van krediet- en of financieringsvorm en bij de optimalisatie van werkprocessen, met name in de administratieve organisatie.

Meten is weten.
Hoe goed een plan ook is, de cijfers hebben altijd gelijk. We helpen u dan ook graag bij het opstellen van financiële begrotingen als exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose en rendementsberekening. Ter invulling van het plan, maar vooral ook als graadmeter en ‘monitor’ tijdens de bedrijfsuitvoering.

Hoe verder?
Alle ondernemers krijgen er vroeg of laat mee te maken. Bedrijfsoverdracht, bedrijfsopvolging of erfopvolging. Dan is het goed om een adviseur te hebben, die alle ‘ins & outs’ kent. Van het bedrijf, maar ook van de privé-situatie. Een adviseur ook die daarbij de kennis en expertise heeft op financieel, fiscaal en juridisch vlak. Gelukkig krijgen wij het vertrouwen van onze klanten om zowel aanspreekpunt te zijn als uitvoerder wanneer een dergelijke ‘exit’ of overdracht aan de orde is.