Corporate Finance

Bij OOvB beschikken we over ervaren corporate finance adviseurs die de taal van financiële partners spreken. De onderwerpen waarvoor u de corporate finance adviseurs kunt raadplegen?

-Investeren
-Financieren
-Herfinanciering
-Aankoop/ verkoop/ overdracht
-Recovery
-Faillissement & doorstart
-Events als derivaten
-Crowdfunding

Het zijn misschien niet de onderwerpen waar u als ondernemer dagelijks mee bezig bent. Toch is het zo dat jaarlijks zo’n 20.000 bedrijven van eigenaar wisselen. Aangezien het succes van een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername toeneemt met de mate van voorbereiding, is het van belang om te weten waar u terecht kunt. Zelfs lang voordat het zover is.

Of het nu gaat om een bedrijfsovername of een significante bedrijfsinvestering, voorbereiding is alles. Vooral als u afhankelijk bent van externe financiering. Verstrekkers van geld willen namelijk graag weten waarvoor de financiering nodig is, wat de verwachte rendementen zijn en welke mogelijke risico’s kunnen opduiken.

Onze ervaren corporate finance adviseurs spreken de taal van financiële partners. Voor investeringstrajecten, voor financieringen, voor recoverytrajecten (als gereorganiseerd dient te worden), of wanneer een faillissement met doorstart aan de orde is.

De OOvB corporate finance adviseurs zijn uw persoonlijke adviseur en sparringpartner. Samen met u kijken ze naar uw wensen en naar de mogelijkheden. Voor een klinkend resultaat.

Contact met een corporate finance adviseur? Vraag uw relatiebeheerder. Of neem contact op met één van de vestigingen.

info@oovb.nl