Fiscaal advies

Ieder zijn eigen specialiteit
Het is onze ervaring dat ondernemers geen superspecialisten zijn op het gebied van belastingzaken, sociale wetgeving en heffingen. Sterker nog, de meeste van onze klanten houden zich er liever niet mee bezig. Gelukkig hoeft dat ook niet. Want bij OOvB lopen wel tal van specialisten rond die onze klanten graag ontzorgen wanneer het om deze thema’s gaat. 

Het juiste advies
Wij adviseren over vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, erf- en schenkbelasting en alle andere mogelijke heffingen waarmee belastingplichtigen te maken hebben of kunnen krijgen. En we zijn ook zeer alert op alle mogelijke vormen van uitkeringen of toeslagen van de overheid waar u recht op heeft.

In de juiste handen
Wij verzorgen de belastingaangiften, onderhouden voor onze cliënten het contact met de belastingdienst en controleren de aanslagen. En waar nodig voeren wij ook de bezwaar- en beroepsprocedures.