Typisch OOvB

Betrokken
Hoe goed je als adviseur en accountant ook bent. Hoeveel ervaring je ook hebt. Het allerbelangrijkst in de relatie tussen klant en adviseur is de ‘click’. En daarvoor zijn een aantal factoren belangrijk. Betrokkenheid is daarvan wellicht de belangrijkste. Als dienstbare specialist dienen wij te weten waar de klant mee bezig is. Wat zijn ambitie is. Met welke uitdagingen hij of zij te maken heeft. Zakelijk én Privé.

Betrouwbaar
Een ander belangrijke factor is ‘vertrouwen’. De klant moet blind kunnen varen op de adviezen die wij als adviseur en accountant verstrekken. Met de wetenschap dat ze het beste zijn voor onderneming en ondernemer. 

Bekwaam
Expertise, nog zo’n belangrijke factor. Onze klanten mogen vertrouwen hebben in onze adviezen, maar vooral in onze deskundigheid. Op administratief gebied, maar ook op fiscaal en juridisch vlak. Dat wij als adviseurs en accountants dan ook hoge eisen stellen aan het opleidingsniveau van onze eigen medewerkers én op de hoogte zijn van de allerlaatste relevante ontwikkelingen op vakinhoudelijk gebied, is in onze ogen dan ook niet meer dan vanzelfsprekend.