OOvB - Accountancy

Accountancy

Alles is mogelijk, wij zijn bijzonder flexibel.

De accountants van OOvB zijn erop gericht om je als ondernemer te ontlasten waar wenselijk en waar mogelijk. Voor de verwerking van de financiële administratie, het samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de fiscale aangiften.

OOvB adviseurs en accountants maakt daarbij volop gebruik van online mogelijkheden om je als ondernemer op elk moment een actueel inzicht te kunnen bieden over de financiële situatie in je bedrijf. Ook volledig geautomatiseerd boekhouden is mogelijk bij OOvB.

Wil je veel zelf doen? Of juist niet?

Wil je volledig ontlast worden? Dat kan, wij verzorgen het hele proces van inboeken en verwerken van de financiële administratie tot en met het samenstellen van de jaarrekening. Wil je liever zoveel mogelijk zelf doen? Dat is natuurlijk ook mogelijk: met internetboekhouden via OOvB of met een eigen pakket kan je zelf inboeken, verwerken en een BTW aangifte opstellen. Wij toetsen en begeleiden dan nog en stellen de jaarrekening samen.

Accountantsverklaringen en Bijzondere onderzoeken

Naast het samenstellen van jaarrekeningen van ondernemingen,  controle-, samenstellings- en beoordelingsopdrachten, verrichten wij ook bijzondere onderzoeken. Dat kunnen ook onderzoeken zijn waarbij door andere organisaties om een verklaring van de accountant wordt gevraagd.

Kort en krachtige rapportages

Kenmerkend voor de werkwijze van OOvB is dat wat eenvoudiger kan, dat we dat ook rapporteren in juist zo min mogelijke bladzijden in plaats van dikke rapporten. Tevens controleren wij administraties en vertalen financiële bedrijfsgegevens in begrijpelijke uitgangspunten voor een gericht en verantwoord beleid.