OOvB - Zorg

Zorg

Alle aspecten van zorg

De markt die we betitelen als gezondheidszorg of medische zorg is veelomvattend. Naast de aan instelling verbonden medisch specialisten, zijn meer en meer zelfstandige zorgondernemers actief om hun kennis en specialisme aan te bieden aan een vergrijzende samenleving. Het is dan ook niet verrassend dat vooral rondom thuiszorg en medische hulpmiddelen een flinke groei plaatsvindt.

Eén van de grootste uitdagingen voor ondernemers in de zorg is: hoe om te gaan met steeds veranderende regelgeving vanuit overheid en zorgverzekeraars? Dit vraagt vooral ook aandacht voor professionaliteit rondom administratieve processen.

Maar ook vraagstukken rondom financiering worden alsmaar belangrijker. Gelukkig zijn er een groot aantal OOvB bedrijfsadviseurs beschikbaar die een ruime ervaring hebben als adviseur voor zorgondernemers.