OOvB - Horeca

Horeca

Kansen pakken en doorgroeien.

Na enkele uitdagende jaren, waarin de Coronapandemie een hoofdrol speelde, lijkt het erop dat de Horeca zich heeft hervonden. De omzet stijgt uit boven het niveau van 2019 en alle signalen wijzen erop dat deze omzetgroei verder doortrekt. Vooral logiesverstrekkers en restaurants profiteren van een consument die zijn portemonnee wil trekken voor een avondje uit of ‘weekendje’ weg. Opvallend is ook dat vooral de groei in het wat luxere segment doorzet. Met de toenemende prijsstijgingen is het wel de vraag op welk moment de consument gaat afhaken.  Een punt van aandacht is ook de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Ontegenzeggelijk heeft dit uiteindelijk impact op het kostenniveau.

Er blijft dus werk aan de winkel als het gaat om een gezonde financieel economische exploitatie. We stimuleren je dan ook om gebruik te maken van de ervaring en kennis van onze OOvB bedrijfsadviseurs. Wij helpen je graag.