OOvB - Fiscaliteit

Fiscaliteit

Goed belastingadvies betekent vooruitdenken.

Leuk of niet: belasting betalen is een plicht voor elke onderneming. Maar dat betekent niet dat je niet slim hoeft om te gaan met je fiscale verplichtingen. Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om op vele manieren invloed uit te oefenen op de hoogte en betalingsmoment van je fiscale verplichtingen. Daarbij is het wel van belang te weten hoe je zakelijke plannen er op de kortere en langere termijn uitzien. Of je grote investeringen op stapel hebt staan of dat je het misschien wat rustiger aan gaat doen. De OOvB fiscalisten hebben altijd een goed advies.

Eén van onze kinderen wil het bedrijf over enkele jaren overnemen. Hoe pakken we dat fiscaal gunstig aan?

Het lijkt erop dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de toekomst versoberd worden. Het kan dan ook geen kwaad om op tijd na te denken over de fiscale consequenties in geval van een bedrijfsopvolging. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn. In principe zijn er twee fiscale regelingen waarvan je als bedrijf gebruik kunt maken; de doorschuifregeling en de bedrijfsopvolgingsregeling. Zoals vaak, maken details echter een groot verschil. Het overdragen van je bedrijf aan kinderen vraagt dan ook altijd maatwerk. Het team van OOvB fiscalisten heeft ruime ervaring bij bedrijfsoverdrachten. Dus, als je alle ‘ins’ en ‘outs’ wilt weten over een fiscaal vriendelijke bedrijfsoverdracht? Neem dan contact op met één van de OOvB fiscalisten.

Ik overweeg om mijn bedrijfspand over te hevelen naar privé. Wat zijn de fiscale consequenties?

Als je overweegt om je zakelijke bedrijfspand over te hevelen naar privé, dien je af te rekenen met de fiscus. Je dient namelijk af te rekenen over het verschil tussen de boekwaarde en de economische waarde. De vermogenstoename komt ten gunste van uw bedrijf, waarover dus winstbelasting te betalen is. Zolang het pand behoort tot uw onderneming, zijn de kosten voor onderhoud en verbouwing bovendien aftrekbaar. Is uw pand echter privébezit, dan valt de eventuele waardevermeerdering ten gunste van uw privé vermogen, waarover op dit moment alleen maar een lage vermogensbelasting over betaald wordt (dit gaat binnenkort overigens veranderen). Bovendien zijn kosten van onderhoud en verbouwing niet aftrekbaar. Het vraagt dus om goed rekenwerk om te kijken wat de beste optie is. Praat er maar eens over met één van de OOvB fiscalisten.

Wij willen onze kinderen mede eigenaar maken van ons bedrijf. Hoe pakken we dat aan?

Vooral bij agrarische ondernemingen is het opzetten van een maatschap een manier om kinderen deelgenoot te maken van de onderneming. Dit levert op termijn fiscale voordelen op. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Er dient namelijk sprake te zijn van daadwerkelijke participatie. Alleen op papier een handtekening zetten is niet voldoende. Dus, wil je je kinderen laten participeren via een VOF of maatschapsakte, dan dient er ook daadwerkelijk sprake te zijn van betrokkenheid in het bedrijf. Een andere manier is natuurlijk om uw kinderen mede aandeelhouder te maken. Maar daarvoor gelden weer heel andere wetten. Een gesprek met één van de OOvB Fiscalisten biedt verheldering.