OOvB - Fiscaliteit

Fiscaliteit

Goed belastingadvies betekent vooruitdenken.

Leuk of niet: belasting betalen is een plicht voor elke onderneming. Maar dat betekent niet dat je niet slim hoeft om te gaan met je fiscale verplichtingen. Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om op vele manieren invloed uit te oefenen op de hoogte en betalingsmoment van je fiscale verplichtingen. Daarbij is het wel van belang te weten hoe je zakelijke plannen er op de kortere en langere termijn uitzien. Of je grote investeringen op stapel hebt staan of dat je het misschien wat rustiger aan gaat doen. De OOvB fiscalisten hebben altijd een goed advies.

Ik overweeg om mijn bedrijfspand over te hevelen naar privé. Wat zijn de fiscale consequenties?

Als je overweegt om je zakelijke bedrijfspand over te hevelen naar privé, dien je af te rekenen met de fiscus. Je dient namelijk af te rekenen over het verschil tussen de boekwaarde en de economische waarde. De vermogenstoename komt ten gunste van uw bedrijf, waarover dus winstbelasting te betalen is. Zolang het pand behoort tot uw onderneming, zijn de kosten voor onderhoud en verbouwing bovendien aftrekbaar. Is uw pand echter privébezit, dan valt de eventuele waardevermeerdering ten gunste van uw privé vermogen, waarover op dit moment alleen maar een lage vermogensbelasting over betaald wordt (dit gaat binnenkort overigens veranderen). Bovendien zijn kosten van onderhoud en verbouwing niet aftrekbaar. Het vraagt dus om goed rekenwerk om te kijken wat de beste optie is. Praat er maar eens over met één van de OOvB fiscalisten.

Wij willen onze kinderen mede eigenaar maken van ons bedrijf. Hoe pakken we dat aan?

Vooral bij agrarische ondernemingen is het opzetten van een maatschap een manier om kinderen deelgenoot te maken van de onderneming. Dit levert op termijn fiscale voordelen op. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Er dient namelijk sprake te zijn van daadwerkelijke participatie. Alleen op papier een handtekening zetten is niet voldoende. Dus, wil je je kinderen laten participeren via een VOF of maatschapsakte, dan dient er ook daadwerkelijk sprake te zijn van betrokkenheid in het bedrijf. Een andere manier is natuurlijk om uw kinderen mede aandeelhouder te maken. Maar daarvoor gelden weer heel andere wetten. Een gesprek met één van de OOvB Fiscalisten biedt verheldering.

Vanwege de coronapandemie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van mogelijkheid tot belastinguitstel. Toch maak ik me zorgen over terugbetaling. Wat kan ik doen?

Het is prettig dat de rijksoverheid tal van maatregelen heeft genomen om ondernemers te helpen die te maken hebben met omzetverlies vanwege corona. Eén van deze maatregelen is de mogelijkheid tot belastinguitstel. Echter, uitstel is geen afstel. Het is dan ook belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in de fiscale verplichtingen waarmee je in de toekomst te maken krijgt, en op welke wijze je daar op dit moment al rekening kunt houden. De fiscalisten van OOvB adviseurs en accountants, geven een actueel inzicht en voorzien je van een advies op maat.

Binnen de holding is behoorlijk wat vermogen opgebouwd. Hoe kan ik dit vermogen privé fiscaal vriendelijk besteden?

Een vraag die met regelmaat voorkomt. Echter, ook een vraag die geen eenduidig antwoord heeft. Zo heeft de hoogte van het opgebouwd vermogen invloed op de ideale keuze, zoals ook persoonlijke motieven van grote invloed zijn. Het is vooral van belang om een beeld te hebben over de nabije toekomst en de bijbehorende wensen. Enkele gesprekken met een fiscalist van OOvB zijn dan ook geen overbodige luxe.