OOvB - Fiscaliteit

Fiscaliteit

Goed belastingadvies betekent vooruitdenken.

Leuk of niet: belasting betalen is een plicht voor elke onderneming. Maar dat betekent niet dat je niet slim hoeft om te gaan met je fiscale verplichtingen. Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om op vele manieren invloed uit te oefenen op de hoogte en betalingsmoment van je fiscale verplichtingen. Daarbij is het wel van belang te weten hoe je zakelijke plannen er op de kortere en langere termijn uitzien. Of je grote investeringen op stapel hebt staan of dat je het misschien wat rustiger aan gaat doen. De OOvB fiscalisten hebben altijd een goed advies.

Mijn vrouw en ik gaan scheiden. We zijn allebei aandeelhouder in het bedrijf. Ze wil stoppen en haar aandelen verkopen. Wat zijn de fiscale consequenties?

Een scheiding is altijd triest. Persoonlijk, maar ook zakelijk in dit geval. Een fiscaal vriendelijke oplossing vraagt om tijd. Overhaaste beslissingen leiden op fiscaal gebied niet tot de meest optimale oplossing. Zonder in te gaan op onbekende details is het van belang om duidelijke afspraken over de consequenties van beslissingen. Voor elk van de twee echtelieden, alswel voor de continuïteit van het bedrijf. Een afspraak met een fiscalist van OOvB is daarom aan te raden.

Ik wil investeren in zonnepanelen op mijn bedrijfspand. Is dat fiscaal aantrekkelijk?

Een investering in een energiebesparend bedrijfsmiddel of in duurzame energie komt in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Naast de aftrek van afschrijvingen, mag een extra bedrag worden afgetrokken van de winst. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling dien je melding te maken bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), binnen 3 maanden nadat je de investering hebt gedaan.

Mijn kinderen gaan studeren. Kan ik ze op de loonlijst zetten om de studiebijdrage zakelijk te belasten op mijn onderneming?

Je kunt er inderdaad voor kiezen om je kinderen op de loonlijst te zetten van je onderneming. Je dient er wel voor te zorgen dat er ook daadwerkelijk een tegenprestatie (arbeid) verricht wordt door het kind in kwestie. Anders zal de belastingdienst dit zien als een schenking. Door het beperkte salaris en de heffingskorting zal nauwelijks belasting betaald hoeven te worden, terwijl de salariskosten aftrekbaar zijn. 

Wil je er meer van weten? De OOvB fiscale adviseurs vertellen er graag meer over.