OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Een toekomst met perspectief?

Als er één thema is dat op dit moment de gesprekken domineert, dan is het wel ‘Stikstof’. Het kabinetsbeleid geeft voor vele agrariërs een onzeker toekomstperspectief wat leidt tot ergernis, frustratie en wanhoop. Ondanks deze regels en beperkingen zijn er tal van boeren die de veerkracht hebben om na te denken over een financieel verantwoorde toekomst als boer en ondernemer. Bij die veehouders, akkerbouwers of kwekers is er een geloof in innovatie. In vernieuwing. Gelukkig leven we in een land waarin innovatie in de agrarische sector heeft geleid tot een leidende positie in de wereld.

Bij OOvB zijn een aantal OOvB bedrijfsadviseurs actief met een grote kennis en inzicht in de agrarische wereld. In hun rol als specialist kunnen zij een goed klankbord en adviseur zijn voor je toekomstambities. Praat er maar eens over.

Extern agrarisch nieuws

Typering van de waterlopen is gebeurd op basis van grondwaterstanden, peilbesluiten en slootdiepte

Subsidieregeling is bedoeld voor ondersteuning derogatiebedrijven in het opvangen van de gevolgen van de afbouw van derogatie

Het opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij en daarmee geen bedrijfsmatige landbouw

Europese Commissie geeft toestemming om budget eenmalig met 50 miljoen te verhogen om lagere uitbetalingen te voorkomen