OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Traditioneel of juist super innovatief?

De agrarische sector lijkt in beginsel wellicht traditioneel. Toch is het een sector die bol staat van verandering en vernieuwing. Deels veroorzaakt door wet- en regelgeving, anderzijds door innovaties in teelt en productie en een veranderende consumentenvraag. Als akkerbouwer of veehouder met ambitie is het van belang te weten welke kansen en bedrijven van toepassing zijn voor je eigen bedrijf. Dat vraagt om inzicht in overheidsmaatregelen, inzicht in marktontwikkelingen en inzicht in de optimalisatie van je bedrijfsrendementen. Dan kun je maar beter specialisten en adviseurs hebben die de markt kennen, en die jouw ambitie kennen. Praat er maar eens over met een OOvB bedrijfsadviseur. 

Extern agrarisch nieuws

Verplicht gebruik digitaal systeem voor elk vervoer van mest naar derden

Minister van LNV wil (in 2023) soepeler omgaan met nieuwe voorwaarden vanuit het GLB

Subsidie is gericht op het verhogen van het aantal landschapselementen en investeringen betreffende grondwater in veengrond

Landbouwvrijstelling is niet van toepassing op eigenaarsvergoeding, ook geen sprake van waardedaling grond