OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Traditioneel of juist super innovatief?

De agrarische sector lijkt in beginsel wellicht traditioneel. Toch is het een sector die bol staat van verandering en vernieuwing. Deels veroorzaakt door wet- en regelgeving, anderzijds door innovaties in teelt en productie en een veranderende consumentenvraag. Als akkerbouwer of veehouder met ambitie is het van belang te weten welke kansen en bedrijven van toepassing zijn voor je eigen bedrijf. Dat vraagt om inzicht in overheidsmaatregelen, inzicht in marktontwikkelingen en inzicht in de optimalisatie van je bedrijfsrendementen. Dan kun je maar beter specialisten en adviseurs hebben die de markt kennen, en die jouw ambitie kennen. Praat er maar eens over met een OOvB bedrijfsadviseur. 

Extern agrarisch nieuws

Geen uitbetaling betalingsrechten op percelen die in de loop van het jaar onttrokken worden aan landbouw

Emissiefactoren niet in zijn algemeenheid onjuist, maar provincie had wel meer onderzoek moeten doen naar de daadwerkelijke prestaties van de luchtwasser

Subsidieregeling tussen 19 april en 31 mei opengesteld voor pluimveebedrijven gericht op het verminderen van fijnstof

Houders van paardachtigen moeten de verblijfplaats registreren in het I&R-systeem