OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Traditioneel of juist super innovatief?

De agrarische sector lijkt in beginsel wellicht traditioneel. Toch is het een sector die bol staat van verandering en vernieuwing. Deels veroorzaakt door wet- en regelgeving, anderzijds door innovaties in teelt en productie en een veranderende consumentenvraag. Als akkerbouwer of veehouder met ambitie is het van belang te weten welke kansen en bedrijven van toepassing zijn voor je eigen bedrijf. Dat vraagt om inzicht in overheidsmaatregelen, inzicht in marktontwikkelingen en inzicht in de optimalisatie van je bedrijfsrendementen. Dan kun je maar beter specialisten en adviseurs hebben die de markt kennen, en die jouw ambitie kennen. Praat er maar eens over met een OOvB bedrijfsadviseur. 

Extern agrarisch nieuws
Sleuf- en mestsilo’s en erfverhardingen behoren tot de aanhorigheden van gebouwen.
Niet functioneren Veemanager app geen reden voor verlaging boete
RVO.nl gaat uit van de geproduceerde hoeveelheid melk en niet alleen van de afgeleverde melk
Differentiatie gebruiksnormen overige grond, gebruiksbeperkingen natuurterrein moeten nauwkeuriger beschreven worden in gebruiksovereenkomsten.