OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Een toekomst met perspectief?

Als er één thema is dat op dit moment de gesprekken domineert, dan is het wel ‘Stikstof’. Het kabinetsbeleid geeft voor vele agrariërs een onzeker toekomstperspectief wat leidt tot ergernis, frustratie en wanhoop. Ondanks deze regels en beperkingen zijn er tal van boeren die de veerkracht hebben om na te denken over een financieel verantwoorde toekomst als boer en ondernemer. Bij die veehouders, akkerbouwers of kwekers is er een geloof in innovatie. In vernieuwing. Gelukkig leven we in een land waarin innovatie in de agrarische sector heeft geleid tot een leidende positie in de wereld.

Bij OOvB zijn een aantal OOvB bedrijfsadviseurs actief met een grote kennis en inzicht in de agrarische wereld. In hun rol als specialist kunnen zij een goed klankbord en adviseur zijn voor je toekomstambities. Praat er maar eens over.

Extern agrarisch nieuws

Analyse fosfaattoestand mag niet ouder zijn dan vier jaar

Uitstoot fijndstof uit stalllen moet in 2030 gehalveerd zijn

Handhavingsgrens vangletsel wordt in 2024 verlaagd van 2% naar 1%

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en verschillende voorwaarden.