OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Traditioneel of juist super innovatief?

De agrarische sector lijkt in beginsel wellicht traditioneel. Toch is het een sector die bol staat van verandering en vernieuwing. Deels veroorzaakt door wet- en regelgeving, anderzijds door innovaties in teelt en productie en een veranderende consumentenvraag. Als akkerbouwer of veehouder met ambitie is het van belang te weten welke kansen en bedrijven van toepassing zijn voor je eigen bedrijf. Dat vraagt om inzicht in overheidsmaatregelen, inzicht in marktontwikkelingen en inzicht in de optimalisatie van je bedrijfsrendementen. Dan kun je maar beter specialisten en adviseurs hebben die de markt kennen, en die jouw ambitie kennen. Praat er maar eens over met een OOvB bedrijfsadviseur. 

Extern agrarisch nieuws

Controleer of voldoende mest is verwerkt en of aanmelding fosfaatverrekening gewenst is.

In Mijn dossier staan nieuwe kaarten met informatie over ondergrondse kabels en leidingen in landbouwpercelen

Compensatie voor schade die rechtstreeks gevolg is van de omstandigheid dat de pelsdierhouder drie jaar eerder moet stoppen

Omschakelfonds moet omschakeling naar kringlooplandbouw stimuleren en versnellen.