OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Traditioneel of juist super innovatief?

De agrarische sector lijkt in beginsel wellicht traditioneel. Toch is het een sector die bol staat van verandering en vernieuwing. Deels veroorzaakt door wet- en regelgeving, anderzijds door innovaties in teelt en productie en een veranderende consumentenvraag. Als akkerbouwer of veehouder met ambitie is het van belang te weten welke kansen en bedrijven van toepassing zijn voor je eigen bedrijf. Dat vraagt om inzicht in overheidsmaatregelen, inzicht in marktontwikkelingen en inzicht in de optimalisatie van je bedrijfsrendementen. Dan kun je maar beter specialisten en adviseurs hebben die de markt kennen, en die jouw ambitie kennen. Praat er maar eens over met een OOvB bedrijfsadviseur. 

Extern agrarisch nieuws

Onderhuurder heeft geen geldige gebruikstitel, omdat verpachter geen toestemming heeft verleend voor onderhuur

Digitaal systeem moet de naleving van de wet- en regelgeving verhogen

Pachter heeft niet bijgedragen aan de verleende natuurvergunning

Aflossing openstaande belastingbedragen vanaf 1 oktober 2022, gedurende 60 maanden