OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Een toekomst met perspectief?

Als er één thema is dat op dit moment de gesprekken domineert, dan is het wel ‘Stikstof’. Het kabinetsbeleid geeft voor vele agrariërs een onzeker toekomstperspectief wat leidt tot ergernis, frustratie en wanhoop. Ondanks deze regels en beperkingen zijn er tal van boeren die de veerkracht hebben om na te denken over een financieel verantwoorde toekomst als boer en ondernemer. Bij die veehouders, akkerbouwers of kwekers is er een geloof in innovatie. In vernieuwing. Gelukkig leven we in een land waarin innovatie in de agrarische sector heeft geleid tot een leidende positie in de wereld.

Bij OOvB zijn een aantal OOvB bedrijfsadviseurs actief met een grote kennis en inzicht in de agrarische wereld. In hun rol als specialist kunnen zij een goed klankbord en adviseur zijn voor je toekomstambities. Praat er maar eens over.

Extern agrarisch nieuws

In 2024 moet voldaan worden aan de gewasrotatie-eis en de verplichting dat 4% van het bouwland niet productief moet worden gelaten.

Teelt vanggewassen moet tijdig gemeld worden om korting op stikstofgebruiksnorm te voorkomen of te beperken

In 2024 gelden voor het betelen van bufferstroken dezelfde regels als in 2023.

De subsidiemodule Energie-efficintie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van 58.000.000.