OOvB - Agrarisch

Agrarisch

Traditioneel of juist super innovatief?

De agrarische sector lijkt in beginsel wellicht traditioneel. Toch is het een sector die bol staat van verandering en vernieuwing. Deels veroorzaakt door wet- en regelgeving, anderzijds door innovaties in teelt en productie en een veranderende consumentenvraag. Als akkerbouwer of veehouder met ambitie is het van belang te weten welke kansen en bedrijven van toepassing zijn voor je eigen bedrijf. Dat vraagt om inzicht in overheidsmaatregelen, inzicht in marktontwikkelingen en inzicht in de optimalisatie van je bedrijfsrendementen. Dan kun je maar beter specialisten en adviseurs hebben die de markt kennen, en die jouw ambitie kennen. Praat er maar eens over met een OOvB bedrijfsadviseur. 

Extern agrarisch nieuws

PAS-melders kunnen binnen twee weken bezwaar maken tegen het besluit tot openbaarmaking van de locatiegegevens

Bij de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet de jonge landbouwer blokkerende zeggenschap hebben.

Langere geldigheid grondmonsters, onder voorwaarden keuze tussen oude en nieuwe methode voor bepaling fosfaatklasse

Gras mag bemest worden, mits dit gras geoogst wordt