OOvB - Betrokken partner

Een betrokken partner

Hoe goed je als adviseur en accountant ook bent. Hoeveel ervaring je ook hebt. Het allerbelangrijkst is de relatie tussen klant en adviseur. Dat uit zich in betrokkenheid vanuit onze kant en in vertrouwen door de klant.

Als betrokken adviseur weten we waar de klant mee bezig is. Wat zijn ambitie is. Met welke uitdagingen hij of zij te maken heeft. Zakelijk én Privé.

Tegelijkertijd dient de klant te kunnen vertrouwen op de adviezen die wij als adviseur en accountant verstrekken. Met de wetenschap dat ze het best zijn voor onderneming en ondernemer. 

Dit vertrouwen wordt gesterkt door onze deskundigheid, ervaring en expertise. Op administratief gebied, maar ook op fiscaal en juridisch vlak. Dat wij als adviseurs en accountants dan ook hoge eisen stellen aan het opleidingsniveau van onze eigen medewerkers én op de hoogte zijn van de allerlaatste relevante ontwikkelingen op vakinhoudelijk gebied, is in onze ogen dan ook niet meer dan vanzelfsprekend.