OOvB - Subsidie

Subsidie

Een subsidie als aanjager voor nieuwe plannen.

Als ondernemer zal het je niet ontbreken aan ideeën. De vraag is echter, hoe voer je al die ideeën uit? En zijn de ideeën ook haalbaar? Om over financiering nog maar te zwijgen. Gelukkig zijn er tal van subsidies beschikbaar om ondernemers te stimuleren hun creativiteit en innovatievermogen waar te maken. Maar welke subsidies dat zijn? En wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie? Voor veel ondernemers zijn dit zwaarwegende redenen om beschikbare subsidiemogelijkheden niet te benutten. Een gemiste kans.

Ik denk dat ons product, een koelsysteem, heel interessant kan zijn voor het Midden Oosten. Kan ik subsidie krijgen om dat te onderzoeken?

Er is inderdaad een exportsubsidieregeling beschikbaar voor demonstratie-projecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Deze regeling, DHI genaamd, werkt op basis van een tender. Na indiening van het voorstel is er een commissie die toetst op relevantie. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden als missievouchers om kennis in te kopen of zijn er extra financieringsmogelijkheden beschikbaar. Praat er maar eens over met een OOvB adviseur.

We hebben een nieuwe servicetoepassing bedacht waardoor we minder logistieke transacties hoeven uit te voeren. Maar daar dienen we wel een flinke investering voor te doen. Is daarvoor subsidie beschikbaar?

Naast subsidies zijn er tal van financieringsvormen beschikbaar die zijn opgezet vanuit het motief om ondernemers te stimuleren. Het Innovatiekrediet is daarvan een voorbeeld. Bedoeld om nieuwe producten, processen of diensten te financieren. Mislukt een project? Dan hoeft het innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. De te betalen rente is afhankelijk van het risicoprofiel.