OOvB - Subsidie

Subsidie

Een subsidie als aanjager voor nieuwe plannen.

Als ondernemer zal het je niet ontbreken aan ideeën. De vraag is echter, hoe voer je al die ideeën uit? En zijn de ideeën ook haalbaar? Om over financiering nog maar te zwijgen. Gelukkig zijn er tal van subsidies beschikbaar om ondernemers te stimuleren hun creativiteit en innovatievermogen waar te maken. Maar welke subsidies dat zijn? En wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie? Voor veel ondernemers zijn dit zwaarwegende redenen om beschikbare subsidiemogelijkheden niet te benutten. Een gemiste kans.

Ik wil binnen mijn bedrijf een opleidingsprogramma opzetten voor mijn medewerkers. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van het werk, maar ook de betrokkenheid. Is daar een subsidie voor te krijgen?

De overheid kent vele subsidieregelingen voor ondernemingen. Eén van de subsidieregelingen die hiervoor van toepassing is? Dat is de SLIM regeling. De SLIM regeling is niet bedoeld om de kosten voor cursussen en trainingen te compenseren, maar wel om te onderzoeken hoe je een ontwikkel- en scholingsplan kunt opzetten bijvoorbeeld. OOvB adviseurs en accountants werkt samen met Vindsubsidies, zodat we je altijd het beste advies op maat kunnen geven.

We hebben ontdekt dat stages en praktijkwerkplekken een ideale manier is om nieuwe medewerkers te werven. Hoe zit het met subsidie daarvoor?

Het is inderdaad zo dat je als bedrijf een subsidie kunt ontvangen als je een praktijkleerplaats aanbiedt. Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Deze hebben vooral te maken met het opleidingsniveau van de leerlingen en kent een maximum van 2700,- euro per praktijkleerplaats. Een gesprek met een subsidie-adviseur binnen het OOvB netwerk brengt duidelijkheid.

Wij hebben een grote bedrijfshal. Die willen we gaan verwarmen met een krachtige houtpelletkachel. Komen we in aanmerking voor subsidie?

Tot 1 januari 2020 kreeg je van de overheid inderdaad subsidie op de aanschaf van een houtpelletkachel. Deze subsidieregeling is echter vervallen. Wel zijn er andere subsidies beschikbaar om je bedrijf te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Een regeling is de Energie Investerings Aftrek (EIA). Dankzij deze regeling kun je 45% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie aftrekken van de fiscale winst. Dit bedrijfsmiddel dient overigens wel voor te komen op de energielijst. Voor specifieke vragen over subsidies? Vraag het je OOvB bedrijfsadviseur.