OOvB - Subsidie

Subsidie

Een subsidie als aanjager voor nieuwe plannen.

Als ondernemer zal het je niet ontbreken aan ideeën. De vraag is echter, hoe voer je al die ideeën uit? En zijn de ideeën ook haalbaar? Om over financiering nog maar te zwijgen. Gelukkig zijn er tal van subsidies beschikbaar om ondernemers te stimuleren hun creativiteit en innovatievermogen waar te maken. Maar welke subsidies dat zijn? En wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie? Voor veel ondernemers zijn dit zwaarwegende redenen om beschikbare subsidiemogelijkheden niet te benutten. Een gemiste kans.

Ik wil investeren in energiebesparing voor mijn bedrijf. Wat zijn de subsidiemogelijkheden?

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) heb je als ondernemer recht op fiscaal voordeel bij investeringen in energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen. De EIA subsidie is opgebouwd uit twee delen. De eerste is gebaseerd op de investeringsaftrek van bedrijfsmiddelen die voorkomen op de energielijst. De tweede is de algemene subsidie op basis van de berekende besparing.

In de praktijk blijkt dat het netto voordeel 11,25% is van de investering. Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden. Zo dient het investeringsbedrag minimaal 2500 euro te zijn, het bedrijfsmiddel dient niet eerder gebruikt te zijn, het bedrijfsmiddel dient voor te komen op de gepubliceerde energielijst en je dient niet eerder voor hetzelfde bedrijfsmiddel een subsidie ontvangen te zijn. Vraag ons, wij geven je advies.

Ik wil binnen mijn bedrijf een opleidingsprogramma opzetten voor mijn medewerkers. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van het werk, maar ook de betrokkenheid. Is daar een subsidie voor te krijgen?

De overheid kent vele subsidieregelingen voor ondernemingen. Eén van de subsidieregelingen die hiervoor van toepassing is? Dat is de SLIM regeling. De SLIM regeling is niet bedoeld om de kosten voor cursussen en trainingen te compenseren, maar wel om te onderzoeken hoe je een ontwikkel- en scholingsplan kunt opzetten bijvoorbeeld. OOvB adviseurs en accountants werkt samen met Vindsubsidies, zodat we je altijd het beste advies op maat kunnen geven.

We hebben ontdekt dat stages en praktijkwerkplekken een ideale manier is om nieuwe medewerkers te werven. Hoe zit het met subsidie daarvoor?

Het is inderdaad zo dat je als bedrijf een subsidie kunt ontvangen als je een praktijkleerplaats aanbiedt. Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Deze hebben vooral te maken met het opleidingsniveau van de leerlingen en kent een maximum van 2700,- euro per praktijkleerplaats. Een gesprek met een subsidie-adviseur binnen het OOvB netwerk brengt duidelijkheid.