OOvB - Juridisch

Juridisch

Goede raad voorkomt een hoop problemen.

Hoewel je als gedreven ondernemer alles op alles zet om je klanten tevreden te houden, je medewerkers te motiveren en je toeleveranciers te waarderen, kan een zakelijk geschil altijd opduiken. Het zijn de momenten dat je behoefte hebt aan juridische kennis. Gelukkig beschikt OOvB adviseurs en accountants over een juridische adviesafdeling met ervaren juridische professionals. Of het nu gaat om een eerste inschatting, om uitgebreid juridisch advies of om je te begeleiden tijdens een juridische procedure. En dat is een prettige zekerheid.

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen blijft betaling van mijn factuur uit. Welke juridische stappen kan ik zetten?

Het is helaas niets nieuws, wanbetaling. Toch is er vaak iets aan te doen. En dat begint vaak al met het voorkomen van. Zoals, ‘zijn de voorwaarden duidelijk?’, ‘wordt er op tijd gemaand?’, ‘wordt persoonlijk contact opgenomen om te horen wat er aan de hand is?’. Maar goed, als het zover is dat een betalingsachterstand oploopt, en de wanbetaler lijkt niet over de brug te komen, dan rest een juridische benadering. Te starten met een duidelijk incassoverzoek waarin enkele eisen genoemd worden. Als dat niet werkt, kan gedreigd worden met een juridische procedure (alhoewel dat zelden een voorkeur geniet). Uiteindelijk kan de gang naar de rechter ingezet worden. In de praktijk zien we echter dat een persoonlijke benadering het best werkt. Onze OOvB juridische experts kunnen je er van alles over vertellen.

Ik heb ruzie met een medewerker. Het liefst zou ik hem ontslaan omdat hij brutaal is. Wat kan ik doen?

Werknemers zijn in ons land wettelijk beschermd. Er dienen dan ook duidelijke redenen zijn om het ontslag aan te vragen. In het geval een werknemer zich onbehoorlijk uitlaat, zou de werkgever kunnen aanvoeren dat het gaat om verwijtbaar handelen, of dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Echter, om dat aan te tonen dient er een serieus dossier aan ten grondslag te liggen. Een incident is immers niet voldoende, als het tenminste niet gaat om een ernstige misdraging. Bovendien is het van belang om ook de ‘eigen’ rol als werkgever in het conflict duidelijk te hebben. In bijna alle gevallen is voorkomen beter dan genezen, dus wanneer het op ontslag en een mogelijke rechtszaak aankomt, ben je eigenlijk al een stap te ver. Het advies is dan ook; als er problemen opduiken met een medewerker, laat je dan op tijd adviseren door je OOvB juridisch adviseur.

Door onverwacht hoger inkoopprijzen leid ik verlies op het contract. Is er een uitweg?

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een mooie opdracht aangenomen, bent tevreden over de prijs, en dan word je maanden later geconfronteerd met onvoorzien hogere inkoopprijzen. Een herkenbare situatie voor veel aannemers.

Nu biedt de wet wel enige bescherming tegen dergelijke situaties, bijvoorbeeld door toevoeging van Uniforme Administratieve Voorwaarden in het contract, waarbij voorzieningen zijn opgenomen voor onverwachte prijsstijgingen, maar ook daar zijn specifieke voorwaarden aan gebonden. Dus, wil je als aannemer het risico op prijsschommelingen voorkomen, dan zul je dat ook specifiek in je contract of overeenkomst dienen op te nemen. De juristen van OOvB adviseurs en accountants willen je graag helpen.  

Tijdens de coronalockdown heeft ons bedrijf nauwelijks inkomsten gehad. Dit heeft er toe geleid dat we tijdelijk een huurverlaging zijn overeengekomen. De verhuurder wil nu een einde maken aan de huurkorting. Wat is onze juridische positie?

Er zijn een groot aantal huurzaken voor de rechter geweest. En hoewel elke zaak uniek is, blijkt dat een huurkorting van zo’n 30% acceptabel is. Het is natuurlijk wel zo dat de huurder genoodzaakt is om inzicht te geven over de financiële situatie van het bedrijf. Als daarvan nog steeds sprake is, dan kun je opnieuw een formeel verzoek tot uitstel van huur bedrijfsruimte indienen. Uitstel is echter geen afstel, dus je zult wel in overleg dienen te treden met de verhuurder. De juristen van OOvB adviseurs en accountants kunnen je het juiste advies geven en je begeleiden in een dergelijk traject.