OOvB - Industrie

Industrie

Vooruitkijken en innoveren

De Nederlandse industrie dankt haar succes voor een belangrijk deel aan de handelsbetrekkingen met de landen om ons heen en Duitsland in het bijzonder. Door toenemende handelsspanningen tussen China en de VS lijkt Europa in eerste instantie uit de wind te blijven. Hoe anders blijkt de realiteit van vandaag. Afnemende orders zorgen ervoor dat de industriële groei in Duitsland tot stilstand komt. Met een groeivertraging in Nederland als gevolg.

Verdergaande robotisering en automatisering zijn noodzakelijk om een verhoogde efficiency en een optimale flexibiliteit te bewerkstelligen. Dat stelt eisen aan zowel investeringskracht als investeringsbereidheid bij ondernemers in de industrie. Kennis op het gebied van financieringen is daarbij noodzakelijk. Maar ook inzicht in de wereld van innovatiesubsidie is wenselijk. De OOvB bedrijfsadviseurs zijn de partner die je je dan wenst. Zodat je er niet alleen voor staat bij het ondernemersvraagstuk over groei en innovatie.