OOvB - Transport & logistiek

Transport & logistiek

Transportsector is in beweging!

De transportsector is een sector die letterlijk in beweging is. De uitdagingen waarmee de sector te maken heeft, zijn talrijk. Een vastlopend verkeersnetwerk, een blijvende krapte op de arbeidsmarkt en opdrachtgevers die hoge eisen stellen waardoor marges structureel onder druk staan. Optimalisatie in planning, beheersing van wagenparkkosten en de beschikking over goede chauffeurs vraagt om scherp en doortastend ondernemerschap.

 

De behoefte aan schaalvergroting lijkt ingewisseld te worden voor een behoefte aan margeverbetering. Dat vraagt om een goed en accuraat inzicht in processen en kosten. Dat betekent investeringen in digitalisering en automatisering. Functiegebieden die in het verleden slechts op beperkte schaal aandacht kregen. Gelukkig hebben de OOvB bedrijfsadviseur een goed inzicht in de markt en zijn ze uitstekend in staat om je te adviseren op het gebied van bedrijfsoptimalisatie.