Agrarisch nieuws

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en verschillende voorwaarden.

Jonge landbouwers die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten, kunnen een steunbedrag van 80.000 euro ontvangen

Veehouder heeft geen beschikkingsmacht over gepachte percelen vanwege opgelegde gebruiksbeperkingen

Vanggewassen kunnen ook ingezet worden om te voldoen aan de verplichting 4% van het bouwland niet productief te laten

Ophok- en afschermplicht gehandhaafd in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel

Vordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar

Richtlijn industrile emissies gaat strengst haalbare emissieniveaus ook verplicht stellen voor grote varkens- en pluimveebedrijven

Weigeren medewerking aan controle COKZ leidt tot volledige afwijzing GLB-steun

Toestemming eigenaar tot opgeven grond in Gecombineerde opgave moet bij controle schriftelijk getoond kunnen worden

Scharrelruimte met geldig stalcertificaat telt mee in subsidiabele oppervlakte

Nederland gaat gebruik maken van de Europese uitzondering op GLMC 8, maar de opgave hiervoor zal niet via de Gecombineerde opgave gaan

Basispremie 2023 vastgesteld op 213 euro per ha, minimumbedrag 2024 omlaag naar 171 euro

Typering van de waterlopen is gebeurd op basis van grondwaterstanden, peilbesluiten en slootdiepte

Subsidieregeling is bedoeld voor ondersteuning derogatiebedrijven in het opvangen van de gevolgen van de afbouw van derogatie

Het opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij en daarmee geen bedrijfsmatige landbouw

Europese Commissie geeft toestemming om budget eenmalig met 50 miljoen te verhogen om lagere uitbetalingen te voorkomen