Agrarisch nieuws

Niet correcte registratie kan leiden tot korting op graasdierpremie
Een goede planning van investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek
GLB-toeslagen worden in 2021 volgens de bestaande regels uitbetaald.
Intern en extern salderen mogelijk op basis van feitelijk gerealiseerde (stal)capaciteit
Voorwaarden toepassing BEX aangescherpt
BIJ12 opent nieuw portaal voor afhandeling aanvragen voor tegemoetkoming faunaschade
Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.
Vergoeding verschilt per concentratiegebied
Langjarig uit gebruik geven van grond zonder overeenkomst leidt tot reguliere pachtovereenkomst voor de duur van zes jaar
Controleer of voldoende mest is verwerkt en of aanmelding fosfaatverrekening gewenst is.
Legalisatie gerealiseerde PAS-meldingen en meldingen waarin stappen zijn gezet voor realisatie.
Beroep op kennelijke fout kan niet slagen wanneer sprake is van een bewuste handeling.
Doelvoorschriften voerrantsoen moeten leiden tot lagere stikstofdepositie veehouderij.
NVWA legt eerder een boete of sanctie op en waarschuwt minder
Huidige kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen door nieuwe regeling
Beslissingen worden vanaf begin november verzonden, uitbetaling start op 1 december