Agrarisch nieuws

NVWA legt eerder een boete of sanctie op en waarschuwt minder
Huidige kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen door nieuwe regeling
Beslissingen worden vanaf begin november verzonden, uitbetaling start op 1 december
Huidige stikstofproblematiek leidt tot twijfel, met aanmelding verkrijgt men meer bedenktijd.
Deel fosfaatgebruiksnorm bouwland van 2020 kan overgeheveld worden naar 2019
Varkens- en pluimveebedrijven die deelnemen aan de stoppersregeling moeten voor 1 januari 2020 stoppen met het houden van varkens en pluimvee
Richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor uitvoering taxatie, waardebepaling van schapen en het verlenen van tegemoetkomingen.
Regeling primair bedoeld voor verminderen (geur)overlast voor omwonenden in veedichte gebieden
Excretienormen voor vleesvee, hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische bedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten.

Kabinet volgt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek
Bijhouden daadwerkelijk getroffen teeltmaatregelen moet leiden tot beter onderbouwde teeltbeslissingen in de toekomst.
Gerechtshof wijst fosfaatrechten toe aan verpachter bij einde hoevepacht
Voor op of na 1 januari 2020 opgerichte dierenverblijven geldt een maximale emissiewaarde.
Geen uitbetaling toeslagrechten op in het najaar afgegraven percelen, omdat er niet het gehele jaar sprake is van landbouwgrond
Bij een mislukte onderzaai mag onder voorwaarden opnieuw een vanggewas ingezaaid worden om aan de verplichtingen te voldoen