Agrarisch nieuws

Maatregelen moeten afspoeling van nutrienten en gewasbschermingsmiddelen beperken.

Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.

Extra aftrek voor maatregelen die op de milieulijst staan.

Voorwaarden toepassen derogatie vrijwel ongewijzigd

Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari

Digitale mestbon gaat pas vanaf 2022 gelden voor alle mesttransporten

Overheid moet zorgen voor legalisering PAS-melders en meldingsvrije bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld.

Gehalten voorraden moeten gebaseerd worden op de best beschikbare gegevens

Meldplicht in verband met verbod op uitrijden drijfmest voor 15 maart.

Aan het eind van het jaar moeten diverse gegevens vastgelegd worden.

Bij voor 2021 geanalyseerde grondmonsters kan het tot en met 2020 geldende recht met betrekking tot de fosfaattoestand en -gebruiksnormen van toepassing blijven

Regeling bijzonder uitstel van betaling opnieuw verlengd

Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen

Meldplicht sterfte pluimvee aangescherpt in verband met uitbraak van vogelgriep

Als voor een bepaald project een natuurvergunning is verleend, dan geldt die ook voor de verkeersbewegingen die inherent zijn aan dat project

Teruggaaf energiebelasting op elektriciteit mogelijk bij meerdere aansluitingen op één locatie.