Agrarisch nieuws

Vergoeding verschilt per concentratiegebied
Langjarig uit gebruik geven van grond zonder overeenkomst leidt tot reguliere pachtovereenkomst voor de duur van zes jaar
Controleer of voldoende mest is verwerkt en of aanmelding fosfaatverrekening gewenst is.
Legalisatie gerealiseerde PAS-meldingen en meldingen waarin stappen zijn gezet voor realisatie.
Beroep op kennelijke fout kan niet slagen wanneer sprake is van een bewuste handeling.
Doelvoorschriften voerrantsoen moeten leiden tot lagere stikstofdepositie veehouderij.
NVWA legt eerder een boete of sanctie op en waarschuwt minder
Huidige kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen door nieuwe regeling
Beslissingen worden vanaf begin november verzonden, uitbetaling start op 1 december
Huidige stikstofproblematiek leidt tot twijfel, met aanmelding verkrijgt men meer bedenktijd.
Deel fosfaatgebruiksnorm bouwland van 2020 kan overgeheveld worden naar 2019
Varkens- en pluimveebedrijven die deelnemen aan de stoppersregeling moeten voor 1 januari 2020 stoppen met het houden van varkens en pluimvee
Richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor uitvoering taxatie, waardebepaling van schapen en het verlenen van tegemoetkomingen.
Regeling primair bedoeld voor verminderen (geur)overlast voor omwonenden in veedichte gebieden
Excretienormen voor vleesvee, hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische bedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaat­rechten.