Je hebt een financieringsbehoefte, en nu?

Als je investeringsplannen hebt is er vrijwel altijd een financieringsbehoefte. Voordat je jouw plannen voorlegt aan een financiële instelling is het belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. De OOvB Financieringsdesk kan je hierbij ondersteunen. Om te komen tot een passende financiering, dienen er een aantal stappen doorlopen te worden.

Kennismaking en intake

Tijdens de kennismaking gaat het vooral om het inschatten van de slagingskans van deze financieringsaanvraag. Onze financieringsspecialist geeft direct feedback en kan de slagingskans goed inschatten. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een optimaal plan. Naast het goed in beeld hebben van de financieringsbehoefte en structuur van de financiering, zijn de financiële kengetallen en zekerheden van belang. Daarbij is uiteraard ook van belang, wat een traject via de OOvB Financieringsdesk gaat kosten.

Begeleidingsopdracht

Zodra we inzichtelijk hebben dat er sprake is van een haalbare casus en dus kans op succes, spreken wij een begeleidingsopdracht met je af. Wie doet wat, welke inspanningen dienen er gedaan te worden, maar ook de verwachte doorlooptijd en de kosten van het begeleidingstraject.

Informatie verzamelen en completeren

Het is belangrijk dat er sprake is van een complete informatievoorziening. Wij kunnen dan de financieringsbehoefte goed structureren en panklaar aanleveren bij de geldverstrekkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: gespecificeerde investeringsbegroting, contracten met leveranciers of bestaande financiers, concurrentiepositie, denklijn structurering financiering, etc.

Opvragen offertes

Wij proberen altijd toe te werken naar minimaal 2 offertes per financiersingsaanvraag. In de praktijk kan dat betekenen dat er bij 2 tot 4 partijen een aanvraag wordt ingediend. Wij zullen de voor- en nadelen van de aanbiedingen beschrijven, onderhandelen over prijs en overige voorwaarden en condities en jou vervolgens adviseren wat de beste keuze is.

Heb je op korte termijn investeringsplannen en behoefte aan ondersteuning, of wil je eens nader kennismaken met de OOvB Financieringsdesk, neem dan gerust contact met ons op.