200.000 ondernemers met problematische schulden

In lijn met de dalende besmettingscijfers verdwijnt ook de aandacht vanuit politiek Den Haag voor de gevolgen van de coronacrisis. Niet goed, vindt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.

Hij doelt daarbij vooral op de 200.000 ondernemers met problematische schulden. “Kijkend naar de macro-economische getallen, lijkt het allemaal best goed te gaan”, aldus Vonhoff. “Op microniveau zijn er echter vele ondernemers die nog altijd te kampen hebben met serieuze problemen als gevolg van corona”.

Het zijn de bedrijven die hun schulden tijdens de lockdowns flink hebben zien toenemen en nu geconfronteerd worden met hogere kosten. Voor arbeid, voor producten, maar ook voor energie en brandstof. Een moeilijk te bevatten beeld als op een zonnige dag de terrassen vol zitten en overal het geluid doorklinkt van een tekort aan medewerkers, aldus de MKB voorzitter.

Tegenwoordig wordt vaker gesproken over een tweedeling in de maatschappij. Een relatief kleinere groep met hogere inkomens die het goed heeft en daartegenover een steeds groter wordende groep van consumenten met lage lonen, die steeds moeilijker kan rondkomen. Volgens de MKB voorzitter is bij ondernemend Nederland eenzelfde trend zichtbaar. Zijn angst is dat deze groep niet voldoende aandacht krijgt vanuit politiek Den Haag. De MKB-voorzitter wil meer oog voor de sociale kant van het verhaal. "Goede ondernemers die vóór corona in de kerngezond waren, hebben een enorme klap gehad en staan nu alweer met 3-0 achter ten opzichte van bedrijven die net beginnen. Of banken die naar de balans kijken en zeggen dat het niet te financieren is. Daar mag best meer oog voor zijn.”