Aandacht voor bouwplaatsbeveiliging

Je staat er niet altijd bij stil. Toch is de schade op bouwplaatsen jaarlijks een ruime 100 miljoen euro groot. Dit is overigens de directe schade. Indirecte schade, door het stilvallen van projecten, is daarin niet meegeteld.

Het gaat dus om diefstal en vandalisme. Het is dan ook niet vreemd dat een aantal bouwdienstverleners inspelen op deze schade door het aanbieden van camera- en verlichtingssystemen, deugdelijk afsluitbare tijdelijke opbergruimtes én het aanbieden van slimme apps die registratie van machines, gereedschappen en materialen gemakkelijker maakt.

Overigens is het goed te weten dat niet alleen gelegenheidsdieven graag gebruik maken van de ontvreemdingsmogelijkheden op de bouwplaats. Ook eigen – of ingehuurde – medewerkers hebben soms moeite om het eigenaarschap van gereedschappen en materialen te respecteren. Alleen daarom al kan cameratoezicht voor de juiste afschrikking zorgen.

Bouw van nieuwbouwwoningen loopt iets verder terug

Het is een optelsom van zaken, aldus de ING economen. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen zal het komende jaren een stukje teruglopen. Werden in 2020 nog 69.000 woningen opgeleverd, dan zal dat dalen tot een niveau van 65.000 in 2021. Voor een deel heeft dat te maken met een oplopende werkloosheid (er wordt van uit gegaan dat wanneer de overheid stopt met het steunpakket, een flink aantal bedrijven toch failliet zal gaan). Verder zal naar verwachting ook het vertrouwen wat afnemen, waardoor mensen een eventuele keuze voor een nieuwbouwwoning wellicht nog even uitstellen. Voor de langere termijn blijven de rekenmeesters optimistisch. Simpelweg omdat er een groot tekort aan woningen is.

Meer artikelen over Bouw & Onderhoud