Aantal bedrijfsovernames daalt vanwege corona

Het aantal verkooptransacties is dankzij corona aanzienlijk gedaald, afgelopen half jaar. Dit is de uitkomst van de overnamebarometer die overnameplatforms Brookz en Dealsuite presenteren.

Hoewel geen specifieke aantallen worden genoemd, spreekt men van een daling van ruim 40% in het aantal transacties.

Ook de gemiddelde verkoopprijs heeft een lichte deuk van 5% opgelopen met een daling tot 4,7 keer de brutowinst.

Van de gerealiseerde transacties gaat het in driekwart van de gevallen om een overname van minder dan 5 miljoen euro.

Bedrijven en bedrijfstakken die nog steeds in trek zijn? E-commerce, gezondheid en farmacie en ict. De grootste ‘verliezers’ zijn bedrijven in de sector toerisme en recreatie en detailhandel.

Een onderzoeksrondje langs de fusie- en overnamekantoren leert dat men voor de rest van 2020 en het volgende jaar gematigd positief is. Dat heeft alles te maken met de uitwerkingen van de corona-impact. In het algemeen is het zo dat bedrijven in de aantrekkelijke sectoren (zoals e-commerce, gezondheid en it) populair zullen blijven. Daarentegen zal het voor bedrijven in getroffen sectoren steeds lastiger zijn om nog een aantrekkelijke verkoopprijs te bedingen.

Tip!

Denk je als ondernemer dat deze periode geschikt is om tegen een aantrekkelijke prijs een bedrijf over te nemen? Praat er dan eens over met je OOvB bedrijfsadviseur. Want ook nu zijn er kansen om je marktpositie te versterken. info@oovb.nl