Aantal faillissementen neemt licht toe

Hoewel enerzijds berichten over economische groei nog redelijk positief zijn, wordt er door vele economen ook rekening gehouden met een toenemende tegenwind.

In navolging van de vertraging in de industrie (vooral in Duitsland), zal dit een negatief effect hebben op de groeicijfers, zo is voorspeld. Het CBS laat in haar cijferpresentatie zien dat dit aarzelende beeld niet geheel onterecht is.

Het aantal faillissementen is over heel 2019 licht toegenomen ten opzichte van 2018. Voor het eerst sinds 5 jaar is daarmee een einde gekomen aan de jaarlijkse daling van faillissementen. De meeste faillissementen vonden plaats in de bedrijfstak ‘handel’. Echter, aangezien dit veruit de grootste bedrijfstak is, is dit misschien niet helemaal verrassend.