Aantal ziekmeldingen in de zorg neemt af

Het ziekteverzuim in de zorg is de afgelopen 3 maanden aanzienlijk afgenomen. Met maar liefst 11% zelfs.

Aantal ziekmeldingen in de zorg neemt af

En dan gaat het vooral om het kortdurend verzuim, tot 14 dagen. Het zijn vooral de jongere medewerkers die minder verzuimen. Terwijl dit juist de groep was die in 2022 voor een sterke verzuimtoename zorgde. Er is geen directe oorzaak of reden aan te wijzen voor het afnemende verzuim bij de jongere medewerkers. Woordvoerders binnen de zorgsector zijn echter blij met deze trend.

In totaal werken zo’n 960.000 mensen in de ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleging en thuiszorg.