Aanvragen definitieve NOW-subsidie

Samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels een protocol opgesteld voor hoe de controle ter zake de ontvangen NOW-subsidie achteraf zal plaatsvinden.

De NOW-regeling was het belangrijkste onderdeel van het eerste steunpakket dat het kabinet in het leven riep wegens de coronacrisis. Met behulp van de NOW-subsidie konden bedrijven die hun omzet zagen dalen door de coronacrisis hun werknemers doorbetalen en in dienst houden.

Werkgevers die een voorschot tot € 20.000,- hebben ontvangen of een NOW-subsidie tot € 25.000,-, hoeven bij het indienen van de definitieve aanvraag geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd, als gevolg waarvan ook de kleine werkgevers hun administratie goed op orde moeten hebben.

Werkgevers die een voorschot hebben ontvangen van € 20.000,- of meer, of een NOW-subsidie van € 25.000,- of meer, maar minder dan € 125.000,-, hebben een derdenverklaring nodig bij het indienen van de definitieve aanvraag. Een derdenverklaring kan afgeven worden door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant. Werkgevers die meer dan € 125.000,- aan NOW-subsidie hebben ontvangen, hebben een accountantsverklaring nodig bij het indienen van de definitieve aanvraag en werkgevers die meer dan € 375.000,- aan NOW-subsidie hebben ontvangen, moeten nog meer verantwoording afleggen.

Naar verwachting kan de definitieve aanvraag vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd voor de NOW-tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020 (de eerste aanvraagperiode). Het is nog niet bekend wanneer de definitieve aanvraag voor de NOW-tegemoetkoming voor de periode juni, juli, augustus en september 2020 (de tweede aanvraagperiode) kan worden aangevraagd.

Wanneer de NOW twee keer is ontvangen, dan wordt er ook twee keer een definitieve berekening aangevraagd. De tegemoetkomingen worden niet met elkaar verrekend.

Het UWV zendt vervolgens (uiterlijk 52 weken na de aanvraag) een brief met daarin een beslissing over de definitieve tegemoetkoming. Daarin staat of er, gelet op het voorschot, nog een bedrag zal worden uitbetaald dan wel moet worden terugbetaald.

Zowel de derdenverklaring als de accountantsverklaring moeten bij de definitieve aanvraag worden meegestuurd. Wij kunnen die uiteraard voor jou opstellen. Neem contact met ons op!