Bedrijfsleningen ontmoedigd door beperking renteaftrek

Het grote aantal bedrijven dat in moeilijkheden is gekomen door de coronacrisis leidde tot een wake-up call bij het ministerie van Financiën. Bij monde van staatssecretaris Vijlbrief was het vooral de ‘haast’ die bedrijven hadden.

Eén van de belangrijkste oorzaken is de mate waarin bedrijven gebruik maken van vreemd vermogen. De staatssecretaris licht toe dat op dit moment het aangaan van financiering zelfs geprikkeld wordt doordat de rente op leningen aftrekbaar is van de winstbelasting. Het blijkt, naar zijn overtuiging, dat een groot leningenvolume gevaarlijk is als er een economische tegenwind optreedt. Het kabinet is van mening dat beperking van de renteaftrek wellicht zal leiden tot een verlaging van het motief om te lenen.

De vraag is natuurlijk of de renteaftrek daadwerkelijk het belangrijkste motief is om te lenen. Een ondernemer met een groeiambitie zal vooral kijken op welke wijze hij die groeiambitie kan financieren.