Bedrijven massaal slachtoffer van ransomware

Uit de Cybersecurity monitor blijkt dat in het jongste onderzoek jaar (2021) maar liefst 2000 bedrijven zijn getroffen door ransomware (gijzelsoftware). Daarbij gaat het overigens om bedrijven met minimaal 2 personen in dienst. Ransomware zorgt ervoor dat vitale administratieve bedrijfsfuncties niet meer uitgeoefend kunnen worden, waardoor een bedrijf letterlijk stilvalt.

Van de ‘gegijzelde’ bedrijven heeft ruim 1 op de 10 bedrijven losgeld betaald om weer verder te kunnen. Zo’n 38% zegt andere kosten gemaakt te hebben om de gijzelsoftware ‘onschadelijk’ te maken.

Volgens het onderzoek zijn er overigens ook ruim 4 duizend ZZP’ers te maken met ransomware. Maar van de ZZP’ers betaalde vrijwel niemand losgeld. Waarbij dus opgemerkt dient te worden dat de impact bij ZZP’ers vaak beperkt is.

Verhoudingsgewijs worden overigens vooral grotere bedrijven slachtoffer van cyberterreur. Bij de bedrijven met meer dan 250 werkzame personen, kreeg 1 op de 20 bedrijven te maken met datagijzeling. Waarschijnlijk is het motief van de daders dat er meer losgeld gevraagd kan worden en dat de impact van de datagijzeling groot is op het bedrijf.

Naast de inschakeling van IT-specialisten, vond 13% van de getroffen ondernemers het nodig om ook de politie in te lichten.