Belastingdienst kan handmatige controles niet allemaal verwerken

De belastingdienst kampt met een tekort van zo’n 1000 FTE arbeidsplaatsen, zo blijkt uit een verslag. Dit leidt ertoe dat handmatige controles niet allemaal uitgevoerd kunnen worden.

Belastingdienst kan handmatige controles niet allemaal verwerken

Het effect ervan is dat er in totaal minder dan de helft van het aantal controles worden uitgevoerd dan 5 jaar geleden voor particuliere belastingplichtigen. Naar verwachting zullen dit ruim 210.000 controles zijn. Gelukkig is de belastingdienst in staat om meer en meer controles geautomatiseerd uit te voeren. Voor de handmatige controles van zakelijke boekhoudingen verwacht de belastingdienst uit te komen op een aantal van bijna 8500 controles. Bijna 70% minder dan 5 jaar geleden.

Hoewel de geautomatiseerde controles goed functioneren, is er wel de uitdaging om te investeren in nieuwe ICT systemen. De meeste systemen stammen namelijk uit de jaren 90 en dienen vernieuwd te worden. Echter, de belastingdienst heeft niet zo’n goede ervaringen met automatiseringsprojecten. Dus, het zal nog wel even blijven kraken bij de belastingdienst.