Box 3 in beweging: tijdig bezwaar maken van belang!

Definitieve aanslag ontvangen? Stuur deze door naar jouw OOvB-adviseur

Update rechtspraak box 3
Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen staat de wijze van heffing over inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) al enige tijd ter discussie. De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 het wettelijke box 3-systeem ter zijde geschoven, omdat de heffing in strijd is met het Europees recht.

Onlangs heeft de advocaat-generaal de Hoge Raad geadviseerd dat de Wet Rechtsherstel box 3, die met terugwerkende kracht over de jaren 2017-2022 de Wet Inkomstenbelasting in overeenstemming zou moeten brengen met het Box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, (mogelijk) nog steeds in strijd is met het Europees Recht. Die wet schendt, bij bezitters van ander vermogen dan spaargeld, het discriminatieverbod en het eigendomsrecht.

Om jouw belangen optimaal te bewaken willen wij, indien van toepassing, tot behoud van rechten bezwaar maken tegen de box 3-heffing.

Bewaken van jouw box 3-belang – jouw actie

Wij verzoeken je om de (definitieve) aanslag(en) inkomstenbelasting in PDF naar jouw OOvB-adviseur te mailen. Wij controleren of sprake is van box 3-heffing. Vervolgens pakken wij het bezwaar richting de Belastingdienst op. 

Let op! de bezwaartermijn bedraagt zes weken. Wij ontvangen graag de aanslagen zo spoedig mogelijk na ontvangst. Indien het bezwaar ná de bezwaartermijn door de Belastingdienst wordt ontvangen, wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. Mocht je twijfels hebben of je in aanmerking komt voor de vermindering van de box 3-heffing dan ontvangen wij de aanslag vooralsnog, zodat wij de aanslag kunnen beoordelen.

Zodra er ontwikkelingen zijn op dit gebied, zullen wij je informeren. Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met je OOvB-adviseur!