Cao Bouw & Infra van toepassing?

Waaraan moet de arbeidsovereenkomst voldoen?

Inhoud arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan wel bepaalde tijd dient schriftelijk te zijn aangegaan en ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het dienstverband;
 • de eventuele proeftijd;
 • de arbeidstijden;
 • de functie-benaming;
 • de functie-indeling;
 • de standplaats (indien van toepassing);
 • het vast overeengekomen loon dan wel de salariëring (bruto) per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand;
 • de samenstelling van het vast overeengekomen loon;
 • een bepaling dat op de arbeidsovereenkomst deze cao van toepassing is;
 • eventueel nader overeengekomen secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nulurencontracten niet toegestaan

Jij als werkgever mag geen nulurencontracten of oproepcontracten zonder enige urengarantie voor een bepaalde periode met de werknemer afsluiten. Er moet altijd een minimum aantal uren in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

Proeftijd

Een proeftijd is slechts geldig indien deze bij schriftelijk aangegane overeenkomst tot stand is gekomen. Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter: geen proeftijd;
 • bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 1 jaar: 2 weken;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 1 tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer: 2 maanden.
 • waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld: 1 maand