De accountant als verlengstuk van de opsporingsdiensten (2)

Pim van Diepenbeek, werkzaam bij de vestiging in Cuijk, heeft in mei j.l. een blog geschreven over de accountant als verlengstuk van de opsporingsdiensten.

De blog van deze week is een vervolg hierop. De overheid komt met een checklist om (bijvoorbeeld) de accountants te helpen bij het opsporen van fraude en corruptie.

In mijn vorige blog schreef ik over de verplichting om melding te maken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nu komt de overheid met een checklist om ons als accountants daarbij te helpen.

Checklist

De overheid wil dat accountants, fiscalisten, banken en trustkantoren meer doen om fraude en corruptie in hun systemen op te sporen. Er wordt een checklist aangekondigd die financiële instellingen met een meldplicht moet helpen om duistere geldstromen makkelijker te detecteren.

Die lijst met 72 aanwijzingen komt van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Dat is de financiële inlichtingendienst van de overheid die ongebruikelijke transacties verzamelt en analyseert. De informatie gaat vervolgens naar het Openbaar Ministerie en de FIOD, de anti-fraudedienst van de Belastingdienst. Bij de FIU komen zo’n 400.000 meldingen per jaar binnen. De meldingsbereidheid is dus erg groot.

Boetes

Banken hebben reeds boetes opgelegd gekregen voor het niet melden van verdachte transacties. De afgelopen jaren kreeg niet alleen ING een boete, omdat de controle op corruptie niet voldeed. Ook de Rabobank kreeg een miljoen euro boete. Triodos kreeg geen boete, maar werd wel op de vingers getikt. Vorig jaar klaagde toezichthouder De Nederlandsche Bank nog dat banken te weinig doen om witwaspraktijken te voorkomen.

De FIU vraagt financiële bedrijven met de nieuwe anti-corruptielijst nog nadrukkelijker om informatie over transacties die duiden op bijvoorbeeld steekpenningen. Zo staat er in de lijst dat steekpenningen zelden rechtstreeks gaan naar degene voor wie het geld bedoeld is, maar eerder naar familieleden of medewerkers.

De checklist geldt niet alleen voor Nederlandse financiële instellingen. De wereldwijde organisatie waarin 164 financiële inlichtingendiensten samenwerken heeft de checklist op een congres omarmd.

Contante betalingen

Inmiddels is ook aangekondigd dat het kabinet voornemens is om een verbod op contante betalingen boven € 3.000 in te stellen. Nu geldt er nog een meldplicht bij contante betalingen boven de € 10.000 voor een aantal instanties. Die meldplicht wordt dus vervangen door een verbod. Voornaamste doel daarvan is het bestrijden van witwassen.

Zo gaan we dus steeds verder in de strijd tegen fraude en corruptie.