De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werklozen.

In een onlangs gepubliceerd artikel in de Misset Horeca (nummer 15 – 2019) staat een interessant artikel waarin ondernemers is gevraagd wat zij doen om het huidige personeelsbestand in stand te houden, want goed personeel is schaars.

Een groot deel van de horecaondernemers heeft momenteel openstaande vacatures, maar totdat deze zijn ingevuld wordt er door de meeste ondernemers zelf bijgesprongen of wordt er personeel ingehuurd.

In het artikel is aan de ondernemers gevraagd wat zij denken dat doorslaggevend is voor medewerkers om van baan te veranderen:

  1. De sfeer op de werkvloer
  2. Een gebrek aan (door)groeimogelijkheden)
  3. Het financiële aspect
  4. De arbeidsvoorwaarden

Uit dit onderzoek is ook naar voren gekomen, dat het merendeel van de ondernemers meer betaald dan de cao aangeeft. In sommige gevallen wordt zelfs meer dan 15% boven cao betaald.

Andere middelen die worden ingezet zijn onder andere:

  • Opleiding en training om zo meer kwaliteit in huis te krijgen, de betrokkenheid van het personeel vergroten en het personeel verder te ontwikkelen. Gebruikelijk is dat aan deze opleidingen een overeenkomst aan ten grondslag ligt om medewerkers te binden.
  • Vrije dag in het weekend, waarbij rekening gehouden zal worden met een juiste balans tussen werk en privé.
  • Extra personeelsuitjes, om de sfeer binnen het team (verder) te vergroten. Dit kan door het organiseren van een extra personeelsfeest of door te gaan eten bij een collega om zo inspiratie op te doen.

Verder blijkt nog dat personeel wegkapen bij een collega een no-go is. Om dit als volgt maar een te benadrukken:

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’

Daarnaast wil ik ook nog even kort wijzen op de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Kern van de wet is dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen gewijzigd.

Graag nodigen wij u uit voor onze informatieavond op 21 oktober waarin we de gevolgen van de WAB voor uw onderneming zullen bespreken en aangeven hoe u hier alvast op kunt anticiperen.