De moderne leider stuurt niet alleen op winst

De belangrijkste eigenschappen van moderne leiders?

Zelfverrijking. Woekerwinsten. Machtsmisbruik. Het zijn termen die onlosmakelijk verbonden zijn met grote ondernemingen. Toch lijkt het erop dat het mantra ‘geld, geld, geld’, met enige nuance wordt bekeken.

In Nederland werd onlangs een onderzoek gedaan door Nyenrode Business University naar de eigenschappen van moderne bestuurders en leiders. De ondervraagden bekleden allemaal directiefuncties bij bedrijven die in hun missie laten doorklinken dat ze steven naar ‘duurzamer, beter en inclusiever’.

Een aantal grote Amerikaanse bedrijven haalden onlangs het nieuws met de mededeling dat ze hun ‘shareholders’ niet meer op de eerste plaats zouden zetten. Het motief? Ook zij hebben ontdekt dat ondernemen met een toekomstvisie niet altijd overeenkomt met het op korte termijn binnenhalen van zoveel mogelijk geld.

Onderstaand lees je wat eruit kwam.

Zelfbewustheid

Goed leiderschap begint met goed zelfinzicht. Weten wat je goed kunt, maar ook wat je niet goed kunt. Gaat het om jouw ego, of gaat het om het welzijn van je bedrijf.

Verantwoordelijkheid

Als je talenten en vaardigheden hebt, dan mag je je daarover gelukkig prijzen. Maar zet je die talenten en vaardigheden ook in om je bedrijf en de wereld een beetje beter te maken.

Visionair

Visie zou je misschien beter kunnen vertalen als ‘droom’. Het gaat erom waarin je gelooft en waarom je onderneemt. Pas dan weet je ook tegenslagen te overwinnen.

Risicobereidheid

Een droom waarmaken, betekent ook risico’s aangaan. Als je dat niet durft, dan ben je misschien niet de leider die je vandaag de dag dient te zijn.

Verbindend zijn

Je droom najagen is iets anders dan ‘narcistisch’ zijn. Het gaat er juist om dat je anderen deelgenoot weet te maken van je droom. Het gaat niet om jou.

Herken je het een beetje?