De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (successiewet)

Momenteel is er in de schenk- en erfbelasting een zeer ruime vrijstelling voor bedrijfsoverdrachten. Kort gezegd komt het neer op een volledig onbelaste schenking in geval uw bedrijf (in totaal bezien) minder waard is dan € 1.100.000. Wanneer uw bedrijf meer waard is, dan heeft de verkrijger een extra vrijstelling van 83%. Voorwaarden hierbij zijn wel dat het moet gaan om ondernemingsvermogen dat al 1 jaar (erven) dan wel 5 jaar (schenking) in bezit is bij de overdrager, dat deze faciliteit niet geldt voor beleggingen én dat de overnemer minimaal 5 jaar de onderneming in haar volledige omvang voortzet.

OOvB bedrijfsopvolgingsregeling

In de huidige corona-crisis is veel geld uitgegeven aan het in stand laten van ‘BV Nederland’. Dit is mijn inziens ook terecht. Dit betekent echter wel dat we tegen een erg groot tekort zullen aan gaan lopen. Op de radio was te horen dat we zelfs tot 2048 aan de EU moeten blijven betalen als gevolg van deze coronacrisis!!

Het is daarom goed denkbaar dat regelingen zoals de zeer ruime bedrijfsopvolgingsregelingen binnenkort versobert zullen gaan worden. Geheel afschaffen zal niet de insteek zijn, maar beperkingen in de vrijstelling (bijvoorbeeld € 500.000 i.p.v. de huidige € 1.100.000 óf geen 100% vrijstelling maar 50% of 75%) betekent direct een heel ander belastingplaatje bij bedrijfsoverdracht.

Ik adviseer mijn cliënten daarom ook veelvuldig om nu al goed na te denken over de bedrijfsopvolging. En de gewenste situatie. Door hier goed op te attenderen en met cliënten in gesprek te gaan kunnen we zaken ook goed regelen, zowel op juridisch, administratief als ook op fiscaal gebied. En dan gaat het niet enkel om de euro’s, maar bijvoorbeeld ook over (levens)testament van schenkers én opvolger(s), uitwerking huwelijkse voorwaarden, etc.

Mocht je een mooi bedrijf hebben met een toekomstige opvolger, schakel dan tijdig met de adviseur om te kijken of een (gefaseerde) bedrijfsoverdracht voor jou interessant kan zijn.