Digitalisering kan de zorg meer dan miljard besparen

Digitalisering in de gezondheidszorg kan tegen 2028 een netto-opbrengst van meer dan € 1,3 miljard opleveren, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. 

Digitalisering kan de zorg meer dan miljard besparen

Dit potentieel wordt vooral bereikt door productiviteitsverbeteringen, zoals efficiëntere zorgverlening met technologieën zoals zorg op afstand en kunstmatige intelligentie. Digitale diagnosemethoden zijn hiervan een voorbeeld. De studie voorspelt dat technologie vooral hoge opbrengsten zal zien in de verpleging, waar bijna driekwart van de winsten verwacht wordt. Toch worden deze opbrengsten getemperd door aanzienlijke kosten, waaronder materiaal- en softwarelicenties, en eenmalige investeringen voor nieuwe apparatuur zoals medicijndispensers.

Ondanks de snelle vooruitgang in kunstmatige intelligentie en andere technologieën, waarschuwt het rapport dat de uiteindelijke financiële voordelen sterk afhankelijk zijn van het succesvolle beleid en de implementatie ervan. De bevindingen zijn dan ook vooral gericht op het informeren van toekomstige beleidsbeslissingen in de Tweede Kamer.