Digitalisering vraagt om nieuwe arbeidstalenten bij zakelijke dienstverleners

De zakelijke dienstverleners hebben de wind in de zeilen. Vooral ICT bedrijven en uitzendbureaus profiteren van de terugverende economie. Uitzendbureaus profiteren vanwege de enorme vraag naar arbeid en het tekort aan arbeidskrachten. ICT bedrijven profiteren vooral naar de toenemende automatiseringswensen bij opdrachtgevers.

Digitalisering vraagt om nieuwe arbeidstalenten bij zakelijke dienstverleners

Bij veel bedrijven wordt flink geïnvesteerd in de automatisering van administratieve processen en de wijze waarop het contact met klanten wordt onderhouden. Dat vraagt om uitgebreidere software-oplossingen en communicatietoepassingen (chat-apps, WhatsApp en ander social media worden gemeengoed). Bovendien ervaren vele bedrijven dat hun klanten verlangen dat service ook verleend kan worden buiten kantooruren om. Online- helpdesk en een uitgebreidere klantenservice zijn dan ook sterk in ontwikkeling. Dit vraagt niet alleen om extra medewerkers, het vraagt vooral ook om medewerkers die andere vaardigheden hebben dan tot nu toe gebruikelijk.

Overigens zal de uitdaging voor werkgevers zijn om niet alleen te kijken naar de vaardigheden, maar ook aandacht te hebben voor de werkcultuur. Vooral nieuwe toetreders stellen eisen aan werkcultuur en aan een andere balans tussen werk en privé. Daarin zullen werkgevers zich dienen te onderscheiden.