Draag je jouw pensioenpremie af aan het juiste bedrijfstakpensioenfonds?

Verkeerde afdracht kan leiden tot achterstallige premiebetalingen.

Recent zijn er twee uitspraken gepubliceerd die nog maar eens weergeven hoe groot de gevolgen kunnen zijn wanneer een werkgever niet is aangesloten bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds.

In de eerste uitspraak van 26 juli 2019 was de vraag “Is een pannenkoek een koek?” Het pensioenfonds eiste namelijk dat de pannenkoekenbakker de pensioenen van zijn personeel bij het pensioenfonds zoetwaren onderbracht, omdat het bedrijf tot de zoetwarenindustrie behoort. En alle bedrijven in die sector zijn verplicht hun pensioenen bij het pensioenfonds te sparen. Concreet betekende dat een vordering van € 8,5 miljoen aan achterstallige premies voor de werkgever. De rechtbank Rotterdam wees de vordering af. Anders was dat bij de tweede uitspraak, die in dezelfde periode speelde tegen Deliveroo. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg vorderde de afdracht van achterstallige pensioenpremies vanaf 2015.

De kantonrechter oordeelde dat Deliveroo met het bezorgen van maaltijden onder de werkingssfeer van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg valt en daarom alsnog circa € 640.000 aan achterstallige premies moet betalen.

De afgelopen tijd zien we dat sectorpensioenfondsen in de gaten houden en controleren of alle bedrijven die onder hun reikwijdte vallen wel premie betalen. Sommige pensioenfondsen zijn zelfs heel actief, door bij bedrijven langs te gaan en vragen te stellen. En dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat werknemers die onder een verplichtstelling vallen altijd bij het pensioenfonds kunnen aankloppen voor een pensioen. Het pensioenfonds moet dat dan verstrekken, ook als de werkgever van zo’n werknemer nooit premies heeft afgedragen.

Het is daarom belangrijk dat je regelmatig nagaat of je onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt. Ook is in veel cao’s een verwijzing opgenomen naar het verplichte bedrijfstakpensioenfonds. Is een cao van toepassing dan weet je dus ook welk pensioenfonds daarbij hoort. Verandert jouw onderneming van activiteit, of ga je andere werkzaamheden verrichten of andere diensten leveren, controleer dan of je nog de juiste cao hanteert en of je nog steeds aan het juiste pensioenfonds premies afdraagt.