ECB bestuurder voorziet geen diepe recessie

Zowel in Nederland als in Europa zien we tekenen van economische aarzeling. In Nederland spreken we zelfs al van een recessie. Toch is de Europese Centrale Bank, bij monde van bestuurder Philip Lane, niet zo pessimistisch.

Philip Lane is positief over de toekomstige groei van de economieën in de eurolanden en acht het onwaarschijnlijk dat er een diepe of langdurige recessie zal optreden. Ondanks recente recessies in sommige eurolanden, zoals Nederland en Duitsland, verwacht Lane in de komende jaren groei vanwege verschillende factoren. Hij benadrukt dat de economie nog steeds herstellende is van de coronapandemie en dat de inhaalslag na de pandemie de groei zal bevorderen. Daarnaast wijst hij op lagere energieprijzen en hun positieve effect op het besteedbaar inkomen. De ECB houdt echter rekening met renteverhogingen die de groei enigszins kunnen beperken. Lane benadrukt dat de ECB streeft naar een matige vertraging van de groei om negatieve effecten op de consumptie te voorkomen. Volgens de prognoses van de ECB zal de economie van de eurolanden dit jaar met 0,9 procent groeien en volgend jaar met 1,5 procent, terwijl het afgelopen kwartaal een groei van 0,3 procent in de eurozone werd geregistreerd.