Economie laat grillig beeld zien

Enkele weken geleden kondigden een aantal grootbanken aan dat de economie in het eerste kwartaal van 2023 te maken heeft gehad met een krimp. Toch lijkt deze krimp niet veel impact te hebben op de economische ontwikkeling in de rest van het jaar.

Van een recessie wordt dan ook nog niet gesproken. Kijkend naar de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt lijkt dat ook voor de hand liggend. Niettemin zijn er tal van ondernemingen die het lastiger beginnen te krijgen. Een groot deel van hen loopt namelijk achter met terugbetalingen van de corona-steun. En het faillissementscijfer van het CBS loopt eveneens op. Over de eerste vier maanden van het jaar waren er 1,5 keer zoveel faillissementen als een jaar eerder. Afgezet tegen de periode van voor corona, is het aantal faillissementen echter nog steeds lager. Al met al blijkt dat ondernemers nog steeds een positieve toekomstverwachting hebben voor het komende jaar.