Economische Zaken rekent op akkoord om financieringen voor het MKB te vergemakkelijken

Kleine Nederlandse bedrijven ondervinden aanzienlijke belemmeringen bij het verkrijgen van financiering en financieel advies van banken, zo blijkt ook uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken een tijd geleden liet uitvoeren. In vergelijking met andere landen worden 60% meer lening verzoeken afgewezen.

Een belangrijke reden is het verdwijnen van het aantal bankkantoren, wat toegang tot advies bemoeilijkt.

Een zorgelijke situatie, aangezien het mkb van groot belang is voor de Nederlandse economie. Het kabinet heeft al stappen ondernomen, zoals een akkoord met banken en het aanstellen van een gezant. Maar er is meer nodig, zoals de oprichting van een financieringshub om mkb'ers met investeerders te verbinden. Het parlement dringt ook aan op aanvullende maatregelen, waaronder een nieuwe durfkapitaalregeling met belastingvoordelen voor investeerders in middelgrote en kleine bedrijven.