Een B.V. wordt fiscaal nog aantrekkelijker. Is jouw ondernemingsvorm nog wel passend?

Vele ondernemers starten hun onderneming als eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF). Belangrijke beweegreden hiervoor is vaak dat er met deze rechtsvormen vele fiscale voordelen te behalen zijn, die voor ondernemers met een B.V. niet gelden.

Denk hierbij aan de ondernemersaftrek (een “aftrekpost” van ruim € 6.000 per jaar) en de MKB-winstvrijstelling (een “korting” van 14% op de te betalen belasting). Deze regelingen zijn de laatste jaren versoberd. En deze versobering zet zich de komende jaren verder voort. Bovendien zijn de tarieven voor de belastingheffing van B.V.’s de afgelopen jaren gedaald.

Onderdeel van ons vak is doorlopend te beoordelen of jouw huidige rechtsvorm nog wel de best passende is.

Is het verstandig om jouw onderneming als B.V. voort te zetten?

B.V.’s worden voor hun winsten belast met vennootschapsbelasting (VPB). Het belastingtarief in de VPB is de afgelopen jaren gedaald. Op dit moment betaalt de B.V. over winsten tot
€ 245.000 15% belasting. Over winsten boven € 245.000 is de belasting 25%.

Om vervolgens de winst in je privé portemonnee te krijgen, betaal je nog een aanvullende heffing van 26,9% (box 2, dividend- en inkomstenbelasting). Daarbij is het interessant om, indien mogelijk, niet jaarlijks dividend uit te keren. In dat geval kan de aanvullende heffing van 26,9% worden uitgesteld naar de toekomst.

Per saldo wordt de winst van de B.V. afgerekend naar een totaaltarief van afgerond 38%. Dit is lager dan het maximumtarief van afgerond 44% zoals dat op eenmanszaken en VOF’s van toepassing is.

Voorgesteld wordt met ingang van 2022 winsten in de B.V. tot € 395.000 met het 15%-tarief te belasten. Winsten boven € 395.000 zullen per 2022 iets hoger worden belast dan nu het geval is (25,8% in plaats van het huidige tarief van 25%).

De genoemde ontwikkelingen zijn dus een goede reden om nog eens door te rekenen of overgang van de onderneming naar een eigen B.V.  verstandig is. Ondernemen in een B.V.-vorm is zeker om fiscale redenen interessant als de winst van jouw onderneming ongeveer
€ 100.000 of hoger bedraagt.

Meerdere B.V.'s?

Doordat B.V.’s over de eerste € 395.000 winst “slechts” 15% belasting betalen, is het interessant om succesvolle, winstgevende activiteiten te splitsen over meerdere B.V.’s. Die winstgevende activiteiten worden dan niet belast tegen het hogere 25,8%-tarief. Hoewel dit extra administratieve lasten met zich mee brengt, kan bij grote winsten een belastingbesparing worden gerealiseerd van maar liefst € 39.500 per B.V.

Wat nu?

Hiervoor zijn enkele punten aan de orde gekomen die de B.V. als rechtsvorm aantrekkelijk(er) maken. Er zijn nog diverse overige financiële, fiscale en juridische punten om rekening mee te houden. Maatwerk is vereist om te komen tot een afgewogen keuze. Neem gerust contact op met je bedrijfsadviseur om de mogelijkheden te bespreken.