Een lening vanuit je eigen BV? Er gaat wat veranderen!

De fiscalist Cor van den Broek, werkzaam bij de vestiging Wanroij schrijft in zijn blog voor OOvB over de nieuwe ontwikkelingen in de belastingwetgeving. Om precieser te zijn; het wetsvoorstel met betrekking tot het lenen bij de eigen B.V.  welke met ingang van 1 januari 2022 in werking zou moeten treden.

In deze bijdrage wil ik de aandacht vragen voor nieuwe ontwikkelingen in de belastingwetgeving. Een onderdeel betreft een wetsvoorstel dat met ingang van 1 januari 2022 in werking zou moeten treden. Het betreft het wetsvoorstel met betrekking tot lenen bij de eigen BV.

Een directeur groot aandeelhouder kan besluiten om geld dat hij privé wil kunnen besteden op verschillende manieren over te maken. Dit kan onder andere door middel van de volgende twee mogelijkheden: Op basis van een dividenduitkering. Hiervoor is wel vereist dat de BV kan blijven voldoen aan zijn lopende verplichtingen!! Een tweede optie is om geld te lenen van de BV. Voor kleine bedragen gebeurt dit veelal in ‘rekening-courant’. Bij grotere bedragen wordt dit geleend van de BV. Daarvoor is vereist dat er rente wordt betaald aan de BV. En wel een zakelijke rente. Je kunt een grote discussie voeren over de definitie ‘zakelijke rente’. Maar dit onderdeel wil ik graag overslaan in deze blog. Ook is erg belangrijk dat er een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld waarin afspraken staan over de hoogte van het bedrag, de rente, aflossingen, zekerheden, etc.

Het wetsvoorstel dat op de plank ligt bestrijdt situaties waarin een DGA meer dan 500.000 heeft geleend van zijn BV. In deze 500.000 is NIET begrepen een of meerdere lening(en) die zijn gebruikt om een eigen woning te kopen, te verbouwen, of een eerdere eigenwoningschuld bij de bank te herfinancieren. Stel: er is een eigenwoningschuld van 300.000. En er is nog eens 600.000 uitgeleend door de BV voor de aankoop van een beleggingspand, dan betekent dit op basis van het wetsvoorstel dat de BV 100.000 teveel heeft uitgeleend aan de DGA.

Gevolg is dat er een dividenduitkering van 100.000 wordt aangemerkt in het jaar 2022!! Dit betekent fiscaal gezien dat de juridisch vormgegeven lening wordt getransformeerd naar een dividenduitkering. Een dergelijke uitkering betekent afrekenen met de fiscus. (en in beginsel blijft de lening bestaan en dus ook de verplichting tot rentebetaling en aflossen.) Wel is het zo dat in het wetsvoorstel is opgenomen dat een surplus boven de drempel van 500.000 dat wordt afgerekend met dividendbelasting, de volgende jaren het drempelbedrag van 500.000 verhogen. Met andere woorden: een surplus van 100.000 betekent in 2023 een drempelbedrag van 600.000.

Of het daadwerkelijk wordt ingevoerd zoals thans is voorgesteld is natuurlijk niet geheel zeker, maar de verwachting is wel dat dit in enigerlei vorm zal worden ingevoerd.

Aan de andere kant is voorgesteld om de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting (de winstbelasting voor BV’s, NV’s, etc.) te verlagen om de concurrentieslag in Europa niet verloren te laten gaan. Dit kost BV Nederland natuurlijk jaarlijks belastinginkomsten. Om dit nadeel te compenseren is voorgesteld om de 25% aanmerkelijk belang heffing (IB) te verhogen naar (uiteindelijk) 26,9%.

Wanneer je kunt inschatten dat je in 2022 te maken krijgt met de belastingheffing als gevolg van ‘teveel geleend van je eigen BV’ is het een afweging om nog dít jaar (2019) een dividenduitkering vast te leggen inclusief het (laten) verzorgen van een aangifte dividendbelasting. Hiermee voorkom je een tariefsverhoging van 1,9%. Over een dividenduitkering van 100.000 euro is dit toch € 1.900 belasting dat je hiermee bespaart. Wel kost het natuurlijk nu al liquiditeit (de 25% IB die je aan de fiscus moet overmaken). Maar je bespaart aan de andere kant ook rentebetalingen aan je eigen BV.

Nog meer dan andere jaren is het dus belangrijk om in overleg met je adviseur te kijken of het zinvol is om een dividenduitkering vast te leggen voor het einde van dit jaar. Of als je een hoog bedrag hebt opgeofferd bij oprichting van de BV, te kijken naar de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk je aandelen af te stempelen om hiermee je lening(en) te verminderen.

Wil jij hier meer over weten? Neem contact op met Cor of een van zijn collega's.