Eerste waarschuwing aan kantooreigenaren zonder energielabel C

Vanaf 1 januari 2023 zijn grotere kantoorpanden verplicht om een energielabel C te hebben. In de praktijk blijkt dat nauwelijks meer dan de helft van de kantoorpanden daaraan voldoet.

Gemeentes zijn verantwoordelijk om toezicht te houden op deze richtlijn. Een onderzoek bij de twintig grootste gemeentes in Nederland leert dat er nog geen boetes zijn opgelegd. Wel zijn de eerste waarschuwingen afgegeven. Volgens de richtlijn mogen kantoren, groter dan 100 vierkante meter, maximaal 225kWh per vierkante meter verbruiken. Bijna de helft van de kantoorpanden voldoet hier dus niet aan. Als een kantoorpand niet voldoet, kan de gemeente een straf opleggen waardoor het pand niet meer als kantoor gebruikt kan worden.

Kantooreigenaren lijken deze straf nog niet zo te vrezen en denken dat ze er in beginsel zelfs zonder boete vanaf komen. Tot nu toe lijken ze daar ook gelijk in te hebben met de afgegeven waarschuwingen.