Eindejaarstips voor 2021

Voor sommigen van ons staat vandaag, 11 november, in het teken van de start van carnaval 2022. Voor Cor van den Broek, werkzaam bij de vestiging Wanroij, geldt dit niet. Cor kijkt wel graag vooruit. Nog 50 dagen en het jaar 2021 is verleden tijd. Dus nog 50 dagen om een aantal zaken eens onder de loep te nemen. Welke zaken dit zijn? Cor schrijft hierover in de wekelijkse OOvB blog.

Voorziening

Is de winstverwachting op basis van 9 maanden hoog, overweeg dan om offertes aan te vragen voor bijvoorbeeld asbestverwijdering. Met een offerte kan namelijk een aftrekpost worden gecreëerd om de winst in 2021 te verlagen en kosten naar voren te halen. Let op: dit betekent wel dat je daadwerkelijk voornemens moet zijn om deze sanering/groot onderhoud in de aankomende jaren te laten plaatsvinden en de uitgaven te betalen. Ook betekent dit een verschuiving van kosten in de tijd. Met misschien een tariefvoordeel, maar zeker ook een liquiditeitsvoordeel.

Investeringen

Heb je dit jaar nog weinig of geen investeringen gedaan en voorzie je wel dat enkele bedrijfsmiddelen aan vervanging toe zijn, vraag offertes op voor deze investeringen en spreid de investeringen (indien mogelijk) over verschillende belastingjaren. 2 jaren 60.000 euro investeren leidt tot een extra aftrekpost van afgerond € 16.000. Afgezet tegen een IB tarief van afgerond 45% betekent dit een extra belastingvoordeel van € 7.200.

Herinvesteringsreserve

Wanneer je in 2018 voor boekwinst een HIR heeft gevormd, dien je uiterlijk 31 december 2021 te investeren in jouw onderneming. Denk goed aan deze termijn en zorg ervoor dat je niet met een onverwachte vrijval wordt geconfronteerd.

Verbreken fiscale eenheid VPB

Wanneer je een fiscale eenheid hebt voor de vennootschapsbelasting en je verwacht een totale winst van meer dan € 395.000, overweeg dan om voor 31 december 2021 bij de fiscus het verzoek neer te leggen om de fiscale eenheid VPB te verbreken. Dit betekent dat de winst van je Holding B.V. en je werkmaatschappij afzonderlijk bepaald wordt en elke B.V. over de eigen winst VPB betaalt. Hiermee kan een belastingvoordeel worden behaald.

Let op: wanneer er de afgelopen jaren is geschoven met bedrijfsmiddelen, dan is het wellicht NIET zinvol. Informeer daarom vooraf goed bij je adviseur naar de gevolgen!

Betalen van crediteuren, voorlopige aanslagen, etcetera

Je bent afgerond 1,5% inkomstenbelasting verschuldigd wanneer je meer dan € 50.000 (per persoon!) aan vermogen in privé bezit. Het is daarom interessant om de verschuldigde inkomstenbelasting zoveel mogelijk voor 31 december 2021 betaald te hebben waardoor je minder box 3 belasting hoeft te betalen in je aangifte IB 2022.
Mogelijk kan er ook hierdoor negatieve bankrente bespaard worden (wanneer je meer dan € 100.000 vermogen op 1 bankrekening hebt staan).

Bekijk eventueel ook openstaande belastingaanslagen waarvoor corona-uitstel is verleend. Wanneer je gelden over hebt, doe je er verstandig aan deze in te lossen. Wanneer er onzekerheden zijn over de toekomstige liquiditeiten, dan is het een relatief goedkope schuld die je beter kunt laten doorlopen.

Wanneer je veel vermogen in box 3 hebt waarvoor je niet direct een bestemming hebt, kan het ook interessant zijn dit geld uit te lenen aan je BV (of te storten in de BV), over te maken naar je IB-bedrijfsrekening voor het betalen van bedrijfsschulden, (extra) aflossen van de eigenwoningschuld of het doen van schenkingen aan je kinderen. In 2021 mag je aan je kinderen € 6.604 belastingvrij schenken.

WKR-ruimte 3% benutten

Zoals mijn collega Jeroen van Boekel reeds heeft geschreven bestaat er ook de mogelijkheid om je personeel extra te belonen met toepassing van de extra vrije ruimte van de WKR.

Bankspaarpremie storten

Voor ondernemers is het wellicht zinvol om de belasting te verminderen met aftrek van lijfrente-premie. Overleg vooraf goed met jouw adviseur of er ruimte is, hoeveel deze ruimte is en of het fiscaal zinvol is om deze extra aftrekpost in 2021 te benutten. De premie dient uiterlijk 31 december 2021 overgemaakt te zijn op een geblokkeerde bankrekening. En tenslotte: denk goed na over de toekomst van jouw bedrijf. Een goede bedrijfsopvolging/bedrijfsoverdracht duurt gemiddeld enkele jaren. Je doet er verstandig aan om hier in een vroeg stadium over na te denken en te bespreken met jouw adviseur. Wellicht dat het einde van dit jaar een goed moment is om hier met jouw adviseur voor te gaan zitten om je wensen te bespreken. Ook kan het zijn dat jouw huidige structuur nog geoptimaliseerd kan worden om maximaal (belasting)voordeel te behalen. Vraag het ons. Wij kunnen je helpen om optimaal afgesloten het jaar 2021 te verlaten en goed voorbereid 2022 welkom te heten.

Andere blogs: