Europese en nationale subsidies voor digitalisering en gezondheid

Digitale technologieën zijn de sleutel tot een betere gezondheid voor iedereen. Europa zet al langere tijd in op het stimuleren van innovatie op het snijvlak van IT en health en de COVID-19 pandemie heeft dit versneld. In sectoren als medische technologie, farmaceutica en biotechnologie wordt veel ontwikkeld, maar ook innovaties in digitale communicatie en computertechnologie dragen bij aan het verbeteren van gezondheid en zorg.

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact gehad op patiënten, medisch personeel en het gezondheidsstelsel. Het nieuwe EU4Health programma heeft als doel de veerkracht van de Europese gezondheidszorg te verhogen. In diverse beleids- en subsidieprogramma’s worden zowel onderzoeksinstellingen als (MKB) bedrijven uitgedaagd om met baanbrekende onderzoeksvoorstellen en innovatieve technologische oplossingen te komen. Binnen het Digital Europe Programme (DIGITAL) wordt aandacht besteed aan IT en health, bijvoorbeeld met als doel het inzetten van digitale tools voor het voorkomen van ziektes of voor het delen van gezondheidsdata.

Ook in Horizon Europe komen deze thema’s terug in subsidies voor onderzoek en innovatie. Met de Eurostars subsidie kan het mkb over de grenzen samenwerken aan marktgerichte technologische ontwikkelingen in IT en health.

In Nederland staan de thema’s digitalisering, gezondheid en zorg ook hoog op de agenda. Binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling worden regelmatig R&D samenwerkingsprojecten gerealiseerd op het gebied van IT, gezondheid en digitale zorg. Daarnaast kunnen regionale IT en health projecten vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden gesubsidieerd.

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor onderzoek op het gebied gezondheid, waaronder digitalisering in de zorg en zorgtechnologie. ZonMw is de subsidieverstrekker voor het stimuleren van gezondheidsonderzoek en het gebruik van ontwikkelde kennis om de zorg en gezondheid te verbeteren. Bijvoorbeeld, met de subsidieregeling Veelbelovende zorg dragen het Zorginstituut en ZonMw bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorgstelsel.

Wil je weten waar jouw mogelijkheden liggen op het gebied van subsidies voor digitalisering en health? Samen met onze partner vindsubsidies.nl helpen wij je graag op weg!

 
Bron: artikel Vindsubsidies