Extra openstelling SDE+ subsidie (zonnepanelen)

Vanaf 17 maart tot en met 2 april 2020 (17:00u) wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ weer opengesteld. De extra openstelling betreft de laatste ronde onder de huidige SDE+ regeling. Je kan in dat kader een aanvraag indienen voor de categorieën Zon, Biomassa, Geothermie, Water en Wind.

Je kunt in dat kader een aanvraag indienen voor de categorieën Zon, Biomassa, Geothermie, Water en Wind. Al jaren wordt een groot gedeelte van het budget ingezet in een tegemoetkoming op zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. In deze periode verdien jij een groot deel van het investeringsbedrag met de SDE+ terug.

Echter, de hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van het vermogen van het apparaat, eigen verbruik- en terug levering en de jaarlijks wijzigende basisenergieprijs. Middels deze regeling kan dus - naast de energiebesparing - een groot gedeelte van de initiële investering worden terugverdiend. Overigens betreft het de laatste openstellingsronde van de regeling; in het eerste kwartaal van 2020 volgt er vermoedelijk meer informatie over de opvolger, de SDE++ regeling. De SDE++ is in tegenstelling tot de SDE+ niet enkel gericht op duurzame energieproductie, maar zal ook gericht zijn op CO2-reductie. Het is dan ook nog niet bekend of de SDE++ evenveel ruimte biedt voor aanvragen voor zonnepanelen als de SDE+.

Tip

De aanvraagsystematiek is niet eenvoudig. De SDE+ regeling behelst een zeer complexe aanvraagsystematiek bestaande uit fases, waarbij je jouw aanvraag op een strategisch moment dient in te dienen. Wij raden je dan ook aan om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen indien u voornemens bent te investeren in zonnepanelen. Wij controleren of je installatie voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens kunnen wij je helpen bij het verzilveren van deze subsidiekans.