Fiscaalvriendelijke Subsidiemogelijkheden voor 2020!

Johan Geurts, werkzaam bij de vestiging Wanroij schrijft in zijn blog over de mogelijkheden betreffende fiscaalvriendelijke subsidiemogelijkheden waar jij mogelijk profijt van kunt hebben.

MIA VAMIL lijst

Hieronder tref je een lijst aan met voorbeelden van agrarische investeringen die voorkomen op de MIA VAMIL lijst en de EIA investeringen agrarisch.

Belangrijk bij deze fiscale regelingen is dat het aanvragen binnen 3 maanden na aangaan van de verplichtingen moet gebeuren. Anders loop je het mis, en dat zou zonde zijn.

Advies: bij twijfel informeren of iets op de lijst staat of niet.

 

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die op de milieulijst staan:

 • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt
 • groen label kassen
 • proefstallen
 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen
 • stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
 • getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee
 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening
 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting
 • emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt
 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem
EIA investeringen agrarisch

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Het percentage van de EIA bedraagt 45% (net als 2019).

Investeringen uit de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • bandenspanningsregelsysteem
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie
 • energie-efficiënte melkkoeling
 • energie-, gevel- en buitenschermen
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
 • energiezuinige ventilator (in de plaats gekomen van debietregeling ventilator)
 • HR-luchtverwarmer
 • isolatie voor bestaande constructies
 • LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers
 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
 • warmtepomp
 • grondwarmtewisselaar
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 15 kW
Boonstoppel Subsidie advies

Wij hebben een samenwerkingsverband met Boonstoppel Subsidie advies. Dit betekent dat wij je nog beter kunnen adviseren over de ingewikkelde materie van de vele verschillende subsidies en of je in aanmerking hiervoor komt.

Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar deze link.