Geen opvolger voor cultuurgrond. Zelf betelen of verpachten?

Deze week zijn onze agrariërs in de digitale pen geklommen om te bloggen. Als er geen opvolger (bedrijfsovername) is voor de cultuurgrond, wat is dan (fiscaal) slimmer om te doen. Zelf betelen of verpachten?

In de agrarisch sector zijn er steeds minder bedrijfsopvolgers. Steeds vaker krijg je daardoor te maken met verkoop van de varkensrechten met varkens en fosfaatrechten met koeien, maar de cultuurgrond wordt langer aangehouden. Grond wordt, logischerwijze, niet snel verkocht, maar zo lang mogelijk zelf beteeld.

Maar wat doe je als het zelf betelen van de grond lastiger wordt? Het kan zijn dat er fiscaal een afstraffing staat op het niet telen van je eigen gewassen, maar dit een derde laat doen.

Wat zijn de mogelijkheden:

Grond op de ondernemingsbalans laten staan: De waarde ontwikkeling van de grond wordt in de periode/jaren dat je de grond verpacht, belast bij verkoop. De landbouwvrijstelling op waarde ontwikkeling geldt alleen als je zelf de grond beteeld. Daarnaast is de (relatief lage) opbrengst van de pacht belast, en zijn de kosten van de grond van de winst aftrekbaar.

Grond inbrengen in een eigen BV: Niet alleen de pachtopbrengsten worden in de eigen BV belast, maar ook de waarde aangroei. Dit lijkt dus veel op de optie grond op de ondernemingsbalans te laten staan. Voordeel hiervan is dat je jaarlijks heel weinig (vennootschaps)belasting betaalt. Het verkopen van de grond en het geld als dividend uit de BV halen kan later altijd nog gebeuren.

Grond naar privé, box 3: In box 3 wordt dan een hoge waarde tegen fictief rendement belast, terwijl de pacht veel lager is dan het belastbaar inkomen box 3. Deze wordt namelijk uit het fictieve rendement berekend. Jaarlijks betaal je (te)veel belasting.

Het voordeel hiervan is dat de waarde groei van gronden in box 3 wel helemaal onbelast zijn. In alle drie de gevallen draag je “goed bij” aan de belastingdienst.

Grond zelf betelen als eenmanszaak of VOF of maatschap blijft het meest interessant, zeker nu (nog) de landbouwvrijstelling daarop van toepassing is en daardoor de waarde ontwikkeling wel onbelast blijft.

Wat kan er veranderen de komende jaren op fiscaal gebied?

Natuurlijk kan er altijd veel veranderen, maar er ligt een zwaar advies om de landbouwvrijstelling af te schaffen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. En in box 3 wordt, als de plannen van het kabinet doorgaan, ook de waarde ontwikkeling van gronden belast, op dat moment wordt het een stuk minder interessant om de grond naar box 3 te halen. Ook de grond op de ondernemingsbalans laten staan, wordt relatief minder interessant. Grond inbrengen in een eigen BV zou dan interessanter kunnen worden, maar het blijft de vraag of dit dan de beste optie is.

Het verschil tussen grond gaan verpachten of grond zelf gaan betelen wordt dan een stuk kleiner, want ook bij het zelf betelen van de grond komt er ooit een forse belastingclaim op de waarde aangroei van gronden.