Hoger bedrag aan lijfrentepremie aftrekbaar

Jolanda van Veggel, Senior Belastingadviseur, omschrijft in de wekelijkse OOvB-blog een drietal wijzigingen die mogelijk een aftrekpost vormen voor de aangifte inkomstenbelasting als deze gebruikt wordt voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. 

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Door de afspraken die in deze wet zijn gemaakt, is het mogelijk om een hoger bedrag aan lijfrentepremie in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen. De mogelijkheid voor deze hogere aftrek geldt vanaf 1 januari 2023.

Lijfrenteaftrek

Als er sprake is van een pensioentekort is het mogelijk om het pensioen aan te vullen met een lijfrente-uitkering. De premies voor deze lijfrente-uitkering zijn aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting tot een maximum bedrag wat afhankelijk is van de jaarruimte en de reserveringsruimte.

Er is natuurlijk altijd een mogelijkheid om middelen aan te wenden voor een lijfrente-uitkering, maar als er voldoende pensioen is opgebouwd zijn de premies niet aftrekbaar.

Verhoging jaarruimte vanaf 1 januari 2023

De jaarruimte wordt berekend aan de hand van het inkomen van het voorgaand jaar. Het bruto inkomen, tot een maximum bedrag, minus de AOW-franchise vorm de premiegrondslag voor de berekening. Tot 2023 werd de jaarruimte berekend op basis van 13,3% van de premie-grondslag minus de pensioen aangroei. Vanaf 1 januari 2023 wordt de jaarruimte berekend op basis van 30% van de premie-grondslag minus de pensioen aangroei.

Gevolg hiervan is dat er eerder gebruik kan worden gemaakt van de lijfrenteaftrek of voor een hoger bedrag.

Verruiming reserveringsruimte

Wordt de jaarruimte niet gebruikt voor het afstorten van een lijfruimte dan wordt deze ruimte gereserveerd om eventueel in een volgend jaar hiervan gebruik te maken. Tot 2023 was het mogelijk om de reserveringsruimte tot 7 jaar terug te gebruiken. Vanaf 2023 kan de reserveringsruimte nog in de tien volgende jaren gebruikt worden.

Er geldt wel een maximum voor de reserveringsruimte die in een jaar gebruikt kan worden voor de aftrek van de lijfrentepremie. Vanaf 2023 is dit maximum verhoogd naar € 38.000.

Lijfrenteaftrek na AOW-leeftijd

Een derde verruiming van de lijfrenteaftrek is het feit dat ook na de AOW-leeftijd nog vijf jaren de lijfrentepremies in aftrek mogen worden gebracht. Tot 2023 was dit slechts mogelijk tot de AOW-leeftijd.

Heb je vragen over de lijfrenteaftrek? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!