Huurachterstand

Het is voor verhuurders heel vervelend om te maken te hebben met huurders die onregelmatig of stelselmatig de huur te laat betalen. Als verhuurder zijnde stuur je natuurlijk herinneringen om een huurder tot betaling te bewegen. Meer kun je veelal niet doen. Regelmatig laten huurders een huurachterstand ontstaan, maar wordt er pas betaald op het moment dat zij bijvoorbeeld een dagvaarding hebben ontvangen van de verhuurder.

Wat zijn de mogelijkheden voor verhuurders die te maken hebben met huurders die onregelmatig of stelselmatig de huur te laat betalen?

De wet bepaalt dat de rechter een huurovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak kan ontbinden indien de huurder tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Het moet daarbij gaan om wezenlijke tekortkomingen. Vaste rechtspraak op dit gebied is dat pas een huurachterstand van 3 maanden een ontbinding en ontruiming rechtvaardigt. Dit kan dus niet buitengerechtelijk.

Wat als een huurder telkens net onder de 3 maanden huurachterstand blijft, maar wel structureel de huur te laat betaalt? 

Op 7 september 2022 heeft de rechtbank Haarlem een ontbinding en ontruiming van een bedrijfspand toegewezen omdat de huur vrijwel stelselmatig te laat werd betaald. In onderhavige procedure had huurder net voor de zitting alles voldaan, zodat er op het moment van de zitting geen betalingsachterstand meer was. Echter, dit bracht de huurder geen soelaas. Deze uitspraak is in lijn met andere (minder bekende) uitspraken waaruit blijkt dat het structureel te laat betalen van de huur, hoewel er geen sprake meer is van een huurachterstand, ook een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst kan zijn.

Wij adviseren verhuurders om goed bij te houden wanneer huurtermijnen niet (tijdig) zijn voldaan. Deze administratie is immers van belang indien een verhuurder de rechter (op termijn) wil verzoeken om de huurovereenkomst te ontbinden vanwege stelselmatig te late betaling van de huur.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met een van onze juristen.

 

Andere juridische berichten: