Industriesector heeft te maken met tegenwind

De Nederlandse industrie staat voor grote uitdagingen, waaronder personeelstekorten, materiaaltekorten en hoge energieprijzen. Dit heeft een significante impact op zowel de omzet als de winstgevendheid, met een toename van faillissementen als gevolg. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in de eerste drie maanden van 2024 de industriële omzet met 5,5% gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2023.

Industriesector heeft te maken met tegenwind

Het is al het negende opeenvolgende kwartaal dat meer bedrijven een winstdaling rapporteren dan een winstgroei. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge kosten die bedrijven niet kunnen doorberekenen aan hun klanten.

Bijna alle sectoren binnen de industrie zagen een omzetdaling, met uitzondering van de elektronische en machine-industrie, en de textiel-, kleding- en leerindustrie.

De situatie in de hout- en bouwmaterialenindustrie is bijzonder ernstig, met een omzetdaling van 13,9% in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd daalden de afzetprijzen industriebreed met bijna 2%, hoewel de elektronische en machine-industrie in staat was prijsverhogingen door te voeren.

Veilingbedrijf Troostwijk Auctions ziet eenzelfde beeld. Het aantal veilingen vanwege faillissementen is aanzienlijk gestegen. Dit wordt verergerd door het aanhoudende personeelstekort en de beperkte instroom van technisch geschoold personeel, wat sommige bedrijven dwingt te krimpen of zelfs te sluiten.

In het eerste kwartaal van 2024 registreerde het CBS 79 faillissementen in de sector, een lichte stijging vergeleken met eind 2023. Ondernemers in de industrie geven aan dat tekorten aan arbeidskrachten, vraag, en productiemiddelen grote belemmeringen vormen.